KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Biopaliva by mohla být pohromou

25/10/07

Zdroj: ÚZPI

Varování před bezhlavým zaváděním biopaliv, možná rizika, zpráva OECD.

Společnost „Přátelé země“ se domáhá toho, aby Komise EU odmítla své cíle týkající se využívání biopaliv v dopravě potom co pronikla zpráva OECD o jejich vážných sociálních a environmentálních dopadech. Bezhlavé zavádění biopaliv je velkým omylem. EU riskuje další podporu destrukce a chudoby v rozvojových zemích, jestliže bude trvat na svých cílech. Zpráva OECD uvádí, že environmentální dopad biopaliv může být dokonce horší než používání benzinu a nafty, jestliže přírodní lesy budou nahrazovány jednoúčelovými plodinami pěstovanými na energii.

Expanze biopaliv bude mít také dopad na širokou globální ekonomiku, protože cena potravin prudce v příštím desetiletí stoupne. Ceny za obilí se v letošním roce téměř zdvojnásobily a tak pravděpodobně ovlivní růst maloobchodních cen za potraviny o 5 %. Poradce pro obnovitelné zdroje energie a pro změny klimatu J. Scurlock odmítá názor, že by 10% podíl biopaliv do roku 2020 vedl k destrukci lesů. Biopaliva jsou jedním ze zdrojů nefosilní energie a je správné je přidávat do směsí paliv. Naproti tomu připomíná, že „OECD volá po ukončení vládní podpory na jejich produkci a chce věnovat větší pozornost snížení požadavků na energii a na zlepšení účinnosti motorových vozidel. Biopaliva jsou falešnou náhražkou pro opravdové zlepšení účinnosti vozidel a peníze daňových poplatníků by měly být místo toho použity na podporu reálného řešení klimatických a energetických problémů.“