KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zvláštní pozice mléka

19/09/07

Zdroj: AK ČR

Mezi komoditami živočišné výroby má mléko ve smyslu farmářských cen zvláštní – „nenormální“ postavení. Proti červenému masu i drůbeži totiž mělo v roce 2005 normální „evropskou“ cenu (8,31 Kč/l) a bylo ekonomicky výhodnou a úspěšnou komoditou.

V té době se také intenzivně investovalo například do nových staveb, technologií a dojicích automatů. V loňském roce však následoval bez návaznosti na okolní svět a také bezdůvodně pád ceny na 7,83 korun za litr, což je méně o 48 haléřů na litr.

Ještě nepochopitelnější je však vývoj v letošním roce.

Český trh nereaguje na světový
Podle EDA (European Dairy Association) bude rozdíl ve světové poptávce a produkci mínus tři až pět milionů tun mléka, sklady másla i sušeného odstředěného mléka a sušeného plnotučného mléka jsou prázdné. Navíc ve dvou třetinách zemí Evropské unie produkce mléka v posledních měsících klesá nebo stagnuje. Logicky proto ve světě i v Evropské unii rostou ceny produktů i farmářské ceny mléka.
Ovšem s výjimkou České republiky – v I. čtvrtletí letošního roku klesly ceny podle zjištění naší firmy o 3,5 procenta, ve II. čtvrtletí o dalších 1,9 procenta. Tento trend je dlouhodobý, průměrná cena je počínaje říjnem 2006 trvale pod průměrem zemí nejen v E-15, EU-25, ale dokonce i nových zemí EU-10.

Máslo zdražilo
Meziroční nákupní cena v pátém měsíci ve vybraných mlékárenských společnostech narostla v EU-15 o 3,9 procenta, na Novém Zélandu o 16,6 procenta a v USA dokonce o 50,6 procenta (Pramen: LTO Nederland). Ceny na světovém trhu u másla v sedmém měsíci meziročně vzrostly z 1700 na 3300 USD/t, sušeného odstředěného mléka z 2100 na 5200 USD/t a sušeného plnotučného mléka z 2150 na 5000 USD/t (Pramen: Dairy Markets).
Vývoj farmářských cen u nás je proto neodůvodnitelný a nepřijatelný. Je jistě v zájmu jak producentů, tak zpracovatelů celou situaci zodpovědně posoudit a narovnat.

Ing. František Zobal
Reprogen, a. s.

Změny v komoditě mléko od evropských poslanců
Evropský parlament v uplynulém týdnu přijal soubor zpráv, které se věnují problematice trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Europoslanci soudí, že úspory v rozpočtu vyplývající z úprav společného trhu s mlékem (podle Evropské komise v celkové výši 117,3 milionů eur za období 2008 až 2013) by měly přinést odvětví mléka prospěch. Požaduje rovněž zavedení programu restrukturalizace fondů určených tomuto odvětví od 1. ledna 2008.
Poslanci Evropského parlamentu se na druhou stranu staví proti zrušení pomoci určené pro soukromé skladování smetany a sušeného odstředěného mléka. Tento nástroj by měl být zachován jako „záchranná síť“
Poslanci zároveň chtějí zvýšit příspěvek na podporu konzumu mléka ve školách, a to z 16,11 eur/100 kg na 18,15 eur/100 kg.
Parlament nenavrhl žádné změny návrhů komise týkajících se:
 snížení intervenční ceny pro sušené odstředěné mléko o 2,8 % na 169,80 eur/100 kg;
 zrušení systému, který aktivuje veřejný nákup másla, když tržní ceny klesnou pod 92 % intervenční ceny během dvou po sobě následujících týdnů;
 harmonizaci definice kvality másla (v současnosti existuje 27 národních tříd);
 upuštění od povinných dovozních certifikátů (které už nejsou potřeba vzhledem k existenci nových systémů kontroly);
 zrušení možnosti nakupovat máslo za sníženou cenu, kterou mohly využívat ozbrojené složky.

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso