KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výroba biopaliv v ústeckých provozech SETUZY se rozjíždí na plný výkon

05/09/07

Zdroj: Agris

Na plný výkon roční stotisícové kapacity v těchto dnech najíždí nová technologie výroby metylesteru řepkového oleje (MEŘO) v ústecké společnosti Setuza. Připomněla to dnes mluvčí Setuzy Marie Logrová s tím, že firma zahájila zkušební provoz 16. května na základě souhlasu Magistrátu města Ústí nad Labem.

Do jeho ukončení musí prokázat nejen technologické parametry výroby, ale také dané parametry ekologické, jako jsou emise či hluk. Minimální zátěž ovzduší je dána instalováním spalovačky pachů, přičemž tuhé částice ovzduší nezatěžují vůbec.

Ochrana vod je zajištěna oddělením technologické části od veřejné kanalizace, kdy veškeré odpadní vody jsou jímány ve speciálních zásobnících a směřovány na firemní čističku odpadních vod. Hlukovou zátěž minimalizují nízkohlučné chladící věže, které jsou situovány dovnitř areálu firmy. V souvislosti s výstavbou nové výroby v Ústí nad Labem došlo ve firmě rovněž k rekonstrukci velínu a dispečinku hasičského záchranného sboru tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní požadavky.

Celá stavba, kterou Setuza realizuje společně s externím investorem Chemoprojekt Praha, přišla téměř na tři čtvrtě miliardy korun, přičemž čisté investiční náklady dosáhly 650 milionů korun. K zahájení došlo v samotném závěru roku 2005 demolicí objektů v areálu Setuzy. Zbourána byla budova původní mydlárny, jejíž výstavba se datovala do období kolem roku 1890. Za své vzal i objekt provozů kosmetiky z 50. let minulého století. Na výstavbě nových provozů se po dobu 19-ti měsíců podílelo na 900 lidí včetně zástupců zahraničních investorů z Itálie, Belgie i Dánska. Celý provoz výroby biopaliv, který vytvořil 20 nových pracovních míst, je vystavěn z víc jak tisíce tun ocelových konstrukcí, protkán téměř 16-ti kilometry potrubí a je zde umístěno na 200 stacionárních a rotačních strojů.

Výroba metylesteru řepkového oleje v Ústí nad Labem je součástí dlouhodobé strategie firmy Setuza, ve které by zpracování olejnatých semen, produkci olejů a tuků a s tím související oleochemická výroba měly tvořit jednu z páteří výrobních aktivit. Výroba metylesteru v ústeckých provozech navazuje na nedávno dokončené investiční celky jako je lisovna, extrakce a výroba vysoce kvalitního farmaglycerínu. Zatímco v uplynulých dvou letech dodávala Setuza metylester především na německý a rakouský trh, od září se bude soustředit především na tuzemsko. Orientace na český trh je dána přijetím novely zákona o ochraně ovzduší, která ukládá povinné dvouprocentní přimíchávání biopaliv do pohonných hmot – v případě metylesteru do nafty.

Zkušenosti s výrobou metylesteru řepkového oleje v tuzemsku má Setuza od jeho prvopočátků. Provozy v Olomouci, tehdy ještě pod značkou Milo Olomouc, zahájily výrobu jako jedny z prvních v roce 1993. Dnes produkují na 50 tisíc tun MEŘO ročně, přičemž firma nyní pracuje na dalším navýšení kapacity.