KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZPI doporučuje spotřebitelům obezřetnost při nákupu doplňků stravy prodávaných na prezent. akcích

20/09/07

Zdroj: SZPI

V poslední době se množí případy, kdy jsou na prezentačních akcích nebo zájezdech nebo přes internet nabízeny doplňky stravy slibující zlepšení zdraví, vyléčení chorob a jiné zázraky. SZPI doporučuje spotřebitelům obezřetnost při nákupu těchto výrobků. Tímto způsobem dochází často ke klamání spotřebitele, které lze jen těžko postihnout.

Doplňky stravy jsou různé preparáty obsahující vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, byliny a jiné látky. Doplňky stravy patří mezi potraviny. Od obyčejných potravin se odlišují formou a vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Prodávají se ve formě různých kapslí, tobolek, pastilek, tablet, dražé, sáčků s práškem, ampulek s tekutinou, kapek nebo jiných jednoduchých forem tekutin a prášků. Jsou vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav.

Pokud jsou na prezentační akci slibovány přehnané nebo až „zázračné“ účinky týkající se zdraví, doporučujeme spotřebitelům obezřetnost. Upozorňujeme, že u doplňků stravy se posuzuje pouze bezpečnost, správné označování nebo zda složení a dávkování přípravku neohrozí zdraví spotřebitele nebo může být specifikována vhodnost či nevhodnost přípravku pro určitou skupinu osob, např. dětí, těhotné ženy, celiaky, sportovce atp. U doplňků stravy se ale neposuzuje jejich účinnost.

Doplňky stravy nejsou léčiva, jsou to potraviny. Sice tvarem připomínají léčiva, ale jsou to stále potraviny. Na obalu potravin, na jeho nesnadno oddělitelných součástech a v dokumentaci se nesmí uvádět údaje, které by mohly uvádět spotřebitele v omyl (klamat), např. přisuzováním účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje. Dále by se neměly uvádět údaje, že potravina je vhodná k prevenci, zmírnění nebo léčení zdravotní poruchy nebo k lékařským účelům a údaje jejichž pravdivost nelze dokázat. Toto platí rovněž pro způsob nabízení potravin k prodeji, zejména s ohledem na jejich tvar, vzhled nebo balení, použité obalové materiály, grafickou úpravu a způsob uspořádání, ve kterém jsou vystaveny k prodeji. U doplňků stravy jsou ještě navíc omezeny způsoby, kterými se provádí jejich prezentace a reklama.

Informace o léčení zdravotních poruch se mohou uvádět pouze na lécích. U léčiv totiž probíhají na rozdíl od doplňků stravy studie na účinnost preparátu a na obale tak může být napsáno, při jaké nemoci nebo na co je preparát vhodný. Klinická hodnocení léčiv provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a na obale léku by mělo být jejich registrační číslo.

Stává se, že při prezentaci dealer slibuje často až zázračné léčebné účinky nabízeného výrobku, ale na obale žádná léčebná tvrzení nejsou. Problém je, že zákon o potravinách a prováděcí vyhlášky umožňují postihnout pouze klamání spotřebitele informacemi uvedenými na obale, v dokumentaci a letácích nabízených s potravinou. A protože informace o zdravotních, většinou ničím nedoložených účincích výrobků, bývají pouze ústní, bývají nesnadno prokazatelné. Často je možné uložit postih pouze za nesplnění povinností pro uvedení výrobků na trh, případně za neposkytnutí řádných informací při uvádění do oběhu a za jiná prokazatelná zjištění.

Rady spotřebitelům

*

Doplňky stravy jsou potraviny, sice zdraví neškodné, někdy i prospěšné tím, že doplní stravu. Ale nejsou to léky, že jejich účinnost nikdo neposuzuje a proto na nich nesmí být žádná léčebná tvrzení. Buďte obezřetní vždy, když někdo slibuje zázračné účinky

*

Nakupujte doplňky stravy v seriózních kamenných obchodech (lékárny, drogerie) a na prezentační akce pokud možno vůbec nejezděte. A pokud na ně půjdete, buďte obezřetní.

*

Uvědomte si, že nákup na prezentační akci nebo přes internet je rizikový. Dealeři jsou většinou speciálně vyškoleni, jak šikovně zmanipulovat přítomné ke koupi.

*

Nedůvěřujte všemu, co od prodejce slyšíte, potraviny nejsou léčiva a propagovat u nich zázračné účinky je v rozporu s předpisy.

*

Databázi schválených léčiv najdete na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/cs02leciva/#dbs.

Zpracoval: Mgr. Pavla Burešová – Oddělení komunikace (ÚI SZPI)