KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podle SVS roste export živých prasat z ČR

25/09/07

Zdroj: www.agris.cz

Pokud jde o mezinárodní obchod s živými zvířaty, pak podle statistik Státní veterinární správy ČR (SVS) jde v absolutní většině o obchod směřující k našim nejbližším sousedům, zejména do Německa a do Rakouska.

Bylo tomu tak i v srpnu letošního roku, až na export zhruba 600 prasat do Maďarska a asi 1 100 prasat do Ruska a na Ukrajinu či několik set kusů skotu do Belgie nebo přes tisícovku do Španělska.

Podle mluvčího SVS Josefa Dubna bylo v srpnu letošního roku z ČR vyvezeno celkem 14 729 prasat, nejvíce do Německa (6 357), na Slovensko (6 224) a dále pak zmíněných 1 144 prasat do Ruska a na Ukrajinu.

Obdobně tomu bylo u skotu. Do členských zemí šlo za měsíc srpen celkem 14 142 kusů skotu, přičemž nejvíce šlo do Rakouska (3 323), Německa (2 734), dále Slovinska (1 693), Španělska (1 831) a Itálie (1 290). Dále několik stovek do Polska, Belgie, Francie a Řecka.

Mimo EU to bylo dalších 587 kusů, a to do Chorvatska a Ruska. „V červenci bylo vyvezeno z ČR skotu o něco méně, asi o čtyři tisíce, prasat zase o málo více, zhruba také o čtyři tisíce. Poměry však byly obdobné jako v srpnu,“ podotýká Duben.

Podle něj přitom nešlo vždy o jatečná zvířata, jak by se někdo mohl domnívat. „V EU je totiž v poslední době zájem i o česká plemenná zvířata. Samozřejmě, že transporty musely vždy být vybaveny potřebným veterinárním osvědčením, přepravce musel být proškolen, dopravní prostředek schválen a doprovázející personál vybaven plánem cesty, kde veterinární orgány cestou kontrolují zastávky a napájení,“ konstatoval mluvčí.