KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novela zákona o daních z příjmů  

01/08/07

Zdroj: VD

Dne 1. srpna 2007 nabývá účinnosti novela zákona o daních z příjmů. Jaké změny přináší?

Novelizace zákona o daních z příjmů zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nabývá účinnosti od 1. 8. 2007.

Tato novela umožňuje např. úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání za určitých okolností uplatnit jako odčitatelnou položku od daňového základu fyzické osoby nebo jako její daňový výdaj.

Paragrafy, ve kterých nastala změna novelou č. 179/2006 Sb. účinnou od 1. 8. 2007:

  • § 15 odst. 8
  • § 24 odst. 2 písm. zv)
  • § 38k odst. 5 písm. j)
  • § 38l odst. 1 písm. l)

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky