KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Doklad o vzdělání mohou nově získat i nevyučení

01/08/07

Nový zákon umožní hodnotit a uznávat také kvalifikace nabyté mimo školu – v praxi, v kurzech i samostudiem

Praha, 31. 7. 2007 (iHNed.cz, ČTK)
l version=“1.0″ encoding=“WINDOWS-1250″ noxml=“html

Od začátku srpna letošního roku vejde v platnost zákon č. 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Ten má lidem umožnit získání plnohodnotného dokladu o dosažené kvalifikaci na základě přezkoušení, aniž by museli několik let chodit do školy.

Pomoc pro pracovníky s praxí bez výučního listu

zednici192x128.jpgNové možnosti přinese norma hlavně lidem s dlouholetou praxí, kteří ale nemají o svých znalostech a dovednostech doklad. Zákon k tomuto účelu vymezuje nový prvek v uznávání kvalifikací – tzv. dílčí kvalifikace, které jsou definovány jako způsobilost vykonávat pouze část určitého povolání (určitou pracovní činnost nebo několik pracovních činností, které ale dávají možnost pracovního uplatnění), například výrobu zmrzliny, přípravu studené kuchyně nebo montáž zateplovacích systémů.

Postupně i pro maturitní obory

Nový přístup k uznávání kvalifikací se začne zavádět do praxe postupně. Zpočátku to bude možné jen u některých vybraných oborů, jejich počet se však bude rychle zvyšovat. V první fázi půjde převážně o dílčí kvalifikace na úrovni vyučení, v následujících letech budou zařazeny i kvalifikace založené na maturitním a vyšším vzdělání.

Lidé, kteří budou chtít získat doklad o svých dovednostech a znalostech nabytých například praxí, budou přezkoušeni podle požadavků hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace a pokud uspějí, získají celostátně platné osvědčení. Zkoušení budou provádět tzv. autorizované osoby, tedy většinou školy či jiné instituce, které získají souhlas příslušného ministerstva.

Zákon by měl zvýšit motivaci k dalšímu vzdělávání 

ucen_kuchar_192x128.jpgNorma má motivovat dospělé lidi k dalšímu vzdělávání a co nejvíce jim zjednodušit cestu za dokladem o určitých schopnostech, který jim zajistí lepší postavení na trhu práce. Nevyučení zájemci tak budou moci dosáhnout částečné odbornosti, aniž by museli absolvovat celý učební obor. Certifikát tak získá například omítkář bez toho, aby se musel vyučit zedníkem.

Takzvané standardy kvalifikací, které určí, co musí člověk k získání certifikátu umět, vytváří Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Na schválení zatím čekají požadavky pro odbornosti na úrovni vyučení, příští rok se začnou připravovat i pro maturitní obory. První certifikáty budou moci zřejmě získat lidé s praxí v gastronomii a potravinářství, kvalifikace pro tyto obory by mohly být schválené příští týden.

Kandidáty budou zkoušet autorizované osoby, velký zájem o tuto činnost mají školy, které budou pro uchazeče pořádat také kurzy. Lidé, kteří mají širší praxi, nebo se přihlásí na další kurzy, budou moci získat i obdobu výučního listu. Jednotlivé učební obory se v průměru skládají asi ze čtyř nebo pěti dílčích kvalifikací, některé ale třeba také z deseti, jiné naopak nejde rozdělit na části.

Zaměstnavatelé si mohou ověřit, co uchazeč umí

Odborníci si slibují, že zákon pomůže hlavně lidem, které čeká například stěhování a nové hledání práce, nebo těm, kteří chtějí začít podnikat. Nový způsob uznávání kvalifikací bude mít smysl jen za předpokladu, že ho budou přijímat zaměstnavatelé a že budou uznávat certifikáty, které tímto způsobem lidé získají. Proto jsou všechny vznikající standardy konzultovány nejen s jednotlivými profesními a zaměstnavatelskými svazy, cechy a asociacemi, ale také s tzv. sektorovými radami. Tyto rady jsou vytvářené v rámci jednotlivých odvětví a působí v nich reprezentativní zástupci zaměstnavatelů daného odvětví.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky