KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tři praktické příručky pro ekologické zemědělce

19/07/07

Zdroj: ÚZPI

Přípravky na ochranu rostlin; Zpracování bioproduktů v podmínkách prvovýrobce; 90 argumentů pro ekologické zemědělství.
Přípravky na ochranu rostlin registrované v ČR, které je možné použít v ekologickém zemědělství
Vzhledem k tomu, že největší poškození úrody způsobují choroby a škůdci, má ochrana rostlin velký význam. V ekologickém zemědělství je důležitá prevence,a proto jsou stále více propracovávány metody přímé ochrany. Praktická příručka Bioinstitutu obsahuje seznam přípravků použitelných podle NR 2092/91 v ekologickém zemědělství, které jsou uváděny na trh v České republice a podléhají registraci.

Zpracování bioproduktů v podmínkách prvovýrobce – požadavky na bezpečnost výroby a platné předpisy
Další z praktických příruček z produkce Bioinstitutu je zaměřena na zpracování rostlinných surovin a výrobu bioproduktů v podmínkách prvovýrobce. Konkrétně se pozornost věnována sušení ovoce a bylin a dále výrobě kompotů, džemů a protlaků.

90 argumentů pro ekologické zemědělství
Třetí publikace z díly Bioinstitutu objasňuje v přehledné formě výhody ekologického zemědělství. K argumentům jsou uvedeny vysvětlení a nejméně jeden odkaz na literární zdroj, kde je poté možné vyhledat další fakta a prostudovat je do hloubky.

Argumenty se opírají především o výsledky výzkumu a platné směrnice a předpisy týkající se ekologického zemědělství. Letos na podzim vyjde ve spolupráci s ÚZPI aktualizované vydání této příručky, doplněné o nová fakta.

Příručky si lze objednat v Institutu pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny (Bioinstitut), e-mail: bioinstitut@seznam.cz, telefon: 585 61 178 a179
www.bioinstitut.cz