KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Samostatný majetek, nebo součást stavby?  

19/07/07

Zdroj: VD

Pořizuje-li poplatník zařízení kanceláře či provozovny, je nutné vyhodnotit, zda pořizuje samostatný majetek, nebo toto zařízení vstupuje do ceny stavebního díla.

Jde o rozhodování mezi situací popsanou v § 26 zákona o daních z příjmů a mezi přílohou č. 1 zákona o daních z příjmů. Podle § 26 zákona o daních z příjmů lze za samostatné movité věci považovat zařízení a předměty, které jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou. V souladu s výkladem ministerstva financí uvedeným v pokynu D-300 lze za takové samostatné věci považovat například:

  • požární bezpečnostní zařízení a ochranné systémy, které slouží pro protipožární zabezpečení technologických zařízení,
  • zabezpečovací zařízení a bezpečnostní zařízení vč. jejich signalizace vdomech a budovách,
  • strojní zařízení dílen, laboratoří a zkušeben,
  • nábytek určený k výrobním účelům a provozování služeb a další.

Zároveň je nutné vzít v úvahu výklad k příloze č. 1 zákona o daních z příjmů obsažený v pokynu D-300, podle něhož je nedílnou součástí stavebních děl i jejich vybavení. Tím se rozumí například vestavný nábytek, zabudovaná umělecká díla v budovách a domech, okenice, mříže, rolety, žaluzie, markýzy a další.

V návaznosti na výše uvedené buď zůstane hodnota stavby neměnná a do majetkové evidence jsou zařazeny nové samostatné movité věci, popř. jejich soubory, nebo hodnota vybudovaných zařízení zvýší vstupní cenu stavby a bude mít vliv na uplatňované odpisy. 

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky