KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehled o plochách postižených suchem, plodiny celkem v ha  – stav k 23.7.2007

24/07/07

Zdroj: AK ČR

Stav k 23.7.2007

(bez záruky úplnosti)

 

Tabulka – sucho