KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nutriční hodnota zbytků po výrobě biopaliva z řepky

03/07/07

Zdroj: ÚZPI

Ve světě je zřejmá tendence využívat obnovitelné zdroje energie a v souvislosti s tím roste poptávka po obilovinách a olejninách používaných buď k extrakci nafty, nebo k přeměně sacharidů přímo na tepelnou energii nebo k výrobě etanolu, butanolu a dalších produktů, které mohu být použity k náhradě fosilních paliv jako biopaliva.

Přibližně 80 % biopaliv v EU je vyráběno z řepky. Po zpracování řepky na biopaliva zůstává velké množství zbytků, bohatých na protein, které mohou být využity jako krmivo pro zvířata. Zatím existuje málo informací o nutriční hodnotě a užití těchto surovin jako krmiva pro drůbež.

Cílem studie z Iránu bylo získat základní údaje o krmné kvalitě řepkových zbytků po extrakci oleje při výrobě biopaliva. Výsledky pokusů dokazují, že tyto zbytky mohou mít lepší nutriční hodnotu než běžný řepkový šrot a mohou být užity jako krmná složka v krmivech pro drůbež. Dále bylo zjištěno, že přídavek exogenních enzymů může zlepšit nutriční kvalitu suroviny; významné jsou enzymy, které rozkládají pektiny, arabinany a arabinogalaktany, které jsou hlavní složkou neškrobnatých polysacharidů.

Zařazeno v Obnovitelné zdroje