KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila podporu v rámci národních doplňkových plateb k přímým podporám

27/06/07

Zdroj: MZe

Celkem 7,25 mld. korun získají letos zemědělci pro vybrané komodity v rámci národních doplňkových plateb k přímým podporám, tzv. top-up. Návrh ministerstva zemědělství dnes schválila vláda.

Národní doplňkové platby k přímým podporám jsou plně hrazeny z rozpočtu ČR a slouží k dorovnání pěti vybraných komodit , které byly zjednodušením plateb v systému jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) znevýhodněny oproti plnému systému přímých podpor v původních, tzv. starých zemích EU. Podporu mohou žadatelé získat pro následující komodity: plodiny na orné půdě, len, pěstovaný na vlákno, chmel, skot, ovce a kozy, a brambory pro výrobu škrobu.

„Předpokládáme, že v letošním roce o platbu požádá zhruba 25 tisíc žadatelů. Na rozdíl od předchozích let nebudou doplňkové platby k přímým podporám poskytovány na aktuální produkci roku 2007, ale budou vypláceny na základě historických referenčních období, která byla stanovena individuálně pro jednotlivé komodity,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Rozhodnutí vlády podle jeho slov respektuje dokument Evropské komise tzv. vodítka top-up, že od roku 2007 je nutné upravit stávající způsob poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám takovým způsobem, aby bylo zajištěno plné nebo částečné oddělení platby od produkce.

Pro len na vlákno se jedná o výměru uvedenou žadatelem v žádosti o národní platbu k přímým podporám v roce 2006, pro chmel, přežvýkavce, plodiny na orné půdě a brambory na výrobu škrobu bude za rozhodnou skutečnost považován stav k 31. březnu 2007.

Náklady na podpory budou hrazeny z rozpočtové kapitoly MZe prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR