KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Silážování vlhkého obilí

27/06/07

Zdroj: ÚZPI

Ekonomicky velmi výhodnou metodou konzervace obilí může být silážování. Výsledný produkt je možné zkrmovat nebo ho využít v bioplynových stanicích.

O využití silážovaného obilného šrotu ve výživě prasat existuje málo informací. Výsledky výzkumů uskutečněné na univerzitě v německém Rostocku prokázaly, že silážování obilí může být velmi ekonomicky výhodnou metodou konzervace, která nemá negativní vliv na jeho stravitelnost.

Obilí s obsahem sušiny nižším než 85 % je jen podmíněně skladovatelné. Pro úspěšné dlouhodobé uskladnění je nutné zajistit podle obsahu vlhkosti a teploty hmoty zchlazení vzduchem, sušení, aeraci, ošetření chemickými prostředky nebo je nutné zajistit skladování ve vzduchotěsných zásobnících (CO2 skladování). Tyto metody mají buď velmi omezené spektrum použití, nebo jsou finančně nákladné.

Náklady na konzervaci výrazně stoupají v souvislosti s nárůstem vlhkosti hmoty. Proto vznikla poptávka po vytvoření ekonomicky výhodné metody konzervace obilí, které bude vhodné buď ke zkrmování, nebo pro bioplynové stanice. Princip konzervačních metod spočívá v tom, že vlhké obilí s obsahem sušiny pod 75 % je ihned po sklizni sešrotováno, inokulováno osmotolerantními, homofermentativními bakteriemi mléčného kvašení (BIO-SIL®-Lactobacillus plantarum) a zesilážováno. Pokud přesahuje obsah sušiny 75 % hranici, je nutné obilí po sešrotování doplnit vodou v takovém množství, aby obsah sušiny v hmotě připravené k silážování poklesl pod 75 %.

Cílem německých výzkumů bylo v modelových a polních podmínkách ověřit vliv silážování na parametry kvašení a na krmnou hodnotu vlhkého obilí ve výživě prasat.

Výsledky:

· Silážování šrotovaného obilí (ve sklizňové zralosti nebo znovu zvlhčené) je možné provést spolehlivě a bezztrátově za splnění dvou předpokladů – že sušina hmoty je menší nebo se rovná 75 % a že se k silážované hmotě přidají výkonné homofermentativní bakterie mléčného kvašení (BIO-SIL).

· Stravitelnost živin ve výsledné hmotě nebyla během procesu silážování nijak negativně ovlivněna. Stravitelnost organických látek vykazovala stoupající tendenci v průběhu procesu silážování. Následkem snížení množství fytátového fosforu z celkového obsahu fosforu v průběhu silážování byla stravitelnost tohoto makroprvku v silážích vlhkého obilí významně zvýšena.

· Při použití vody a homofermentativních bakterií mléčného kvašení je možné obiloviny konzervovat silážováním za velmi výhodných ekonomických podmínek.

· Nízké náklady nutné k fungování této metody konzervace obilovin otevírají úplně nové možnosti získávání hygienicky nezávadného krmiva z předčasně sklizených porostů, popř. z porostů v období trvalejších deš’tových srážek. Jeho předností je také lepší využití sklízecí techniky, možnost zařadit do osevního plánu pěstování meziplodin a podsevů.

Zařazeno v Aktuality, Komodity