KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Otázky a odpovědi ke starobnímu důchodu  

20/06/07

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Zdaňuje se starobní důchod? Lze si ke starobnímu důchodu přivydělat? Lze si přivydělat k předčasnému starobnímu důchodu?

Lze si ke starobnímu důchodu přivydělat?

Občan, který pobírá starobní důchod, může uzavírat pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti. Pokud chce při výkonu výdělečné činnosti pobírat starobní důchod, může uzavřít pracovněprávní vztah pouze na dobu určitou nepřesahující jeden rok. Povinností důchodce je oznámit ČSSZ vstup do zaměstnání, případně změnu pracovního poměru, která by měla vliv na výplatu starobního důchodu. Nemocenské se pracujícím důchodcům poskytuje nejdéle 84 kalendářních dnů.

Lze si přivydělat k předčasnému starobnímu důchodu?

Přiznání předčasného starobního důchodu neznamená, že si nelze přivydělat. Výdělečná činnost vykonávaná souběžně s pobíráním předčasného starobního důchodu však nesmí být v takovém rozsahu, aby založila účast na důchodovém pojištění. Za výdělečnou činnost nezakládající účast na důchodovém pojištění se považuje například výkon práce na dohodu o provedení práce nebo podnikání (jako OSVČ), pokud ovšem příjem z této činnosti po odpočtu výdajů nedosáhl částky, která zakládá účast na důchodovém pojištění. V roce 2007 se jedná o 48 334 Kč, pokud byla samostatná výdělečná činnost vykonávána po celý rok. Za každý kalendářní měsíc, kdy činnost nebyla vykonávána, se tato částka snižuje o 1/12, tj. o 4 028 Kč.

Zdaňuje se starobní důchod?

Dani z příjmu podléhá v roce 2007 ta část důchodu, která za kalendářní rok 2006 přesáhla částku 198 000 Kč (tj. byla nad 16 500 Kč měsíčně). Do této částky se započítává i případný souběžný pozůstalostní důchod. V takovém případě musí důchodce podat vždy do 31. března následujícího kalendářního roku daňové přiznání na příslušném finančním úřadě a částku daně z příjmů zaplatit.