KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství jednal se zástupci lesnických podnikatelů

12/06/07

Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Petr Gandalovič se setkal se zástupci Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů, České asociace podnikatelů v lesním hospodářství a Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství. Jednali spolu o zakázkách na lesnické práce, které v příštích dnech hodlá vypsat státní podnik Lesy České republiky.

V rámci jednání hledali jeho účastníci přijatelné řešení obchodního modelu prodeje dřeva ve státních lesích. Podle zástupců podnikatelů v lesním hospodářství by byl pro lesnické firmy ideální model takový, na jehož základě by vysoutěžené dřevařské firmy obchodovaly celých 100 procent státního dřeva. Lesy ČR, s.p. naopak prosazují model, ve kterém by polovinu dřeva obchodovaly samy. Část státního dřeva ve vlastnictví Lesy ČR, s.p. by pak byla ještě prodávána formou aukce, čímž by se dřevařským firmám nabídla možnost dalšího nákupu. Na tomto modelu se nakonec účastníci shodli.
 
„Bylo zapotřebí nalézt vhodný kompromis. Soukromé dřevařské firmy by rády obchodovaly veškeré státní dřevo, stejně tak i státní podnik Lesy ČR. Výsledné řešení je výhodné pro obě dvě strany. Lesům ČR řeší dosavadní netransparentní systém zpětného odkupu dřeva i přísun prostředků na obnovu lesa, a podnikatelským subjektům dává dostatek prostoru pro podnikání,“ shrnul dosažený výsledek ministr Gandalovič.
 
Na závěr jednání se obě strany dohodly, že budou i nadále diskutovat o technických podmínkách tendrů a o konečné podobě vzorce na výpočet ceny dřeva pro smluvní partnery.