KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o vyhodnocení plnění referenčních množství mléka

27/06/07

Zdroj: SZIF

pro dodávky a přímý prodej v kvótovém roce 2006/2007.

V souladu s Nařízením Komise (ES) č.607/2007 činilo v kvótovém roce 2006/2007 (období od 1.4.2006 do 31.3.2007) vnitrostátní referenční množství mléka:

– pro dodávky : 2 735 310, 008 tun

– pro přímý prodej: 2 620, 992 tun

V období od 1.4.2006 – 31.3.2007 bylo odběratelům dodáno celkem 2 681 820 tun mléka, tj. 98,04 % vnitrostátního referenčního množství mléka pro dodávky ( 2 735 310, 008 tun). V rámci přímého prodeje bylo prodáno 2 248 tun mléka a mléčných výrobků, tj. 85,78 % vnitrostátního referenčního množství mléka pro přímý prodej (2 620, 992 tun). Z těchto údajů vyplývá, že Česká republika nepřekročila své vnitrostátní referenční množství mléka pro dodávky ani pro přímý prodej.

Zařazeno v Mléko a maso