KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Extrakt z guarany má vynikající antioxidační a antibakteriální účinky

12/06/07

Zdroj: ÚZPI

Extrakty z guarany vykazující vynikající antioxidační a antibakteriální schopnosti by bylo možno využít jako  přírodní aditiva v potravinářském, farmaceutickém či kosmetickém průmyslu.

Výsledky výzkumů prováděných na univerzitě ve slovinském Mariboru naznačují, že extrakty z exotického ovoce guarany vykazují vynikající antioxidační a antibakteriální schopnosti, které by bylo možno využít v přírodních potravinářských konzervačních prostředcích nebo ve farmaceutickém či kosmetickém průmyslu. Guarana (Paullinia cupana, syn. P. crysan, P. sorbilis) je keř nebo nízký strom z čeledi Sapindaceae, původem z Venezuely a severní Brazílie. Semena guarany jsou stimulantem centrální nervové soustavy, obsahují značné množství guaraninu, což je chemická látka se stejnými charakteristikami jako kofein. V současné době stoupá zájem o potravinářská aditiva na přírodní bázi, která by se používala jako náhrada syntetických antioxidantů jako je butylhydroxyanisol (BHA) a butylhydroxytoluen (BHT) ke zpomalování procesu oxidačního kažení potravin Podle zprávy společnosti Frost and Sullivan trh syntetickými antioxidanty se snižuje, zatímco přírodní antioxidanty jako bylinné extrakty (zejména rozmarýn, Rosmarinus officinalis), tokoferoly (vitamin E), a askorbáty (vitamin C) nabývají na významu v důsledku spotřebitelské poptávky a legislativních opatření. Výzkumníci z univerzity v Mariboru testovali různé roztoky zahrnující vodu, aceton, metanol a etanol k extrahování polyfenolových antioxidantů a extrakt analyzovali pomocí DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl) metody zhášení volných radikálů. Při extrakci za pokojové teploty byl získán extrakt s nejvyšším celkovým obsahem fenolu, ekvivalentním 181 mg kyseliny gallové, obsahující 29,4 mg proanthokyanidinů. Všechny extrakty guaranových semen vykazovaly silné antioxidační a radikály zhášecí schopnosti. Extrakty guaranových semen byly použity jako prostředky proti třem druhům potravinových plísní – Aspergillus niger, Trichoderma viride a Penicillium cyclopium a  třem zdraví škodlivým bakteriím – Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens a Bacillus cereus. Alkoholové extrakty vykazovaly mnohem silnější antimikrobiální účinky proti uvedeným mikroorganismům než extrakty vodné. Výsledky prokázaly, že extrakty guaranových semen mají silné antimikrobiální a antioxidační schopnosti a mohou se tudíž používat jako přírodní aditiva do potravin, kosmetických přípravků i ve farmaceutickém průmyslu. Je ovšem třeba pokračovat ve výzkumech ke stanovení dalších bioaktivních složek v extraktech semen a účinnosti jednotlivých fenolových sloučenin,kofeinu a synergických efektů odpovědných za antimikrobiální a antioxidační aktivitu guaranových extraktů.

Podle údajů Datamonitoru přispívá v Evropě zvýšená obliba exotického ovoce významně k růstu organického potravinářského průmyslu (v období 2001-2004 průměrně o 26 %) a obdobně tomu je i v USA. Zpráva slovinských výzkumníků byla publikována v časopisu Food Chemistry (104, č. 3, s. 1258-1268)