KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zveřejňování účetní závěrky a dalších listin  

12/04/07

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Účetní jednotky musí od 1. ledna 2007 používat pro předávání účetní závěrku do Sbírky listin obchodního rejstříku elektronickou podobu příslušných listin.

Dne 1. 1. 2007 vstoupila v platnost vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

Z této vyhlášky vyplývá povinnost pro ty účetní jednotky, které účetní závěrku předávají do Sbírky listin obchodního rejstříku, odevzdávat tyto listiny pouze v elektronické podobě, a to ve formátu „pdf". Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím nosiče CD-R.

Technická specifikace pro předávání digitalizovaných listin do Sbírky listin obchodního rejstříku:

1. Každá jednotlivá listina se předává jako právě jeden PDF soubor; není tedy možné rozdělit jednu listinu do více PDF dokumentů ani slučovat více listin do jednoho PDF dokumentu. (tedy např. jedna účetní závěrka sestávající z rozvahy, výsledovky a přílohy bude jeden soubor).

2. Ověřte si, zda žádná část poskytované listiny neobsahuje informace, které nemohou být podle zákona zveřejněny. Pokud tomu tak bude, soud bude nucen PDF dokument odpovídající dané listině celý odmítnout.

3. Velikost předávaných PDF dokumentů je omezena a nesmí přesáhnout 150 kB na 1 stránku listiny; např. listina o 100 stránkách může tedy mít maximálně 15 MB.

4. Je vhodné, aby PDF listina (pokud je to možné) byla raději vytvořena převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word), než aby byla získána jako grafický obraz (a to jak softwarově – pomocí grafického editoru, tak prostřednictvím naskenování z papírových podkladů). 

5. PDF listiny je možno ověřit zaručeným elektronickým podpisem i nastavit jejich zabezpečení (encryption); není však možné omezit (ani heslem) jejich plnohodnotné zobrazení nebo tisk.

6. PDF soubory do velikosti 8 MB je možno předávat pomocí elektronické pošty na podatelnu příslušného rejstříkového soudu; pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je třeba je předat jej na CD-R médiu (možno zaslat i poštou).

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky