KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výpočet mzdy podle reformy veřejných financí  

18/04/07

Zdroj: Česká daňová správa

Jak se vypočte čistá mzda podle vládou schválené daňové reformy?

 

Hrubá mzda

Hrubá mzda

Základ pro výpočet daně a sociálního pojištění = Superhrubá mzda

Z této částky se vypočítává výše daně z příjmů i odvod na sociální a zdravotní pojištění

1,35 x hrubá mzda

Odvod na sociální a zdravotní pojištění

35 % ze superhrubé mzdy

Daň z příjmů před slevou

15 % ze superhrubé mzdy

Daň po slevě

Vypočtená daň se sníží o slevy na dani (viz zpráva Slevy na dani podle daňové reformy).

 

Daňový bonus

Překročí-li celkové daňové zvýhodnění na vyživované dítě výši vypočtené daně, obdrží poplatník rozdíl jako tzv. „daňový bonus".

Čistá mzda

Superhrubá mzda – daň po slevě – pojistné + daňový bonus

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky