KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Placení daní pomocí daňové složenky  

25/04/07

Zdroj: Ministerstvo financí

Od března 2006 byla ve spolupráci s Českou poštou zavedena daňová složenka pro placení vybraných druhů daní. Hlavním cílem vzniku daňové složenky bylo zbavit daňový subjekt povinnosti hradit manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti.

Za prvních deset měsíců používání daňové složenky, tzn. od března do prosince roku 2006, bylo podáno 2 524 370 daňových složenek, jejichž  prostřednictvím  byly  uhrazeny daně  ve  výši  3,9 mld. Kč. Počty daňových složenek pro zaplacení daní na účet finančního či celního úřadu po jednotlivých měsících roku 2006 uvádí následující přehled:

Tabulka č. 1 – Přehled podaných daňových složenek na ČP od března do prosince roku 2006

Rok 2006

Počet
daňových složenek

Částka
v mil. Kč

březen

70 705

597,9

duben

65 595

467,9

květen

1 866 759

941,7

červen

164 076

353,9

červenec

68 606

340,1

srpen

48 983

178,8

září

54 829

185,1

říjen

72 080

331,8

listopad

61 709

204,5

prosinec

51 028

262,2

Celkem

2 524 370

3 863,90

Tabulka č. 2 – Přehled podaných daňových složenek na ČP od ledna do března roku 2007

Rok 2007

Počet

Částka

daňových složenek

v mil. Kč

leden

55 915

422,2

únor

36 886

191,2

březen

105 044

670,8

Celkem

197 845

1 284,20

Z hlediska počtu využívaných daňových složenek při placení daní v ČR za období březen až prosinec 2006 bylo nejvíce daňových složenek podáno při placení daně z nemovitostí (2 181 406 kusů), daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání (130 231 kusů) a daně z převodu nemovitostí (56 109 kusů).

Služba České pošty v podobě daňové složenky bude i nadále v roce 2007 poskytována daňovým subjektům pro placení vybraných druhů daní v hotovosti na účet finančního či celního úřadu, a to jako forma placení osvobozená od poštovních poplatků. I když daňová složenka je primárně určena pro hotovostní platby prostřednictvím České pošty, může být i nadále využívána také k bezhotovostnímu placení daní formou internetového bankovnictví nebo příkazem k úhradě. V těchto případech musí  být při směrování na účet finančního úřadu uvedeny všechny tři základní položky určující číslo bankovního spojení FÚ v ČNB – předčíslí bankovního účtu (označuje druh daně a u základních typů daní je uveden na přední straně daňové složenky, nebo je uveden v seznamu PBÚ, který je k dispozici na všech poštách), číslo účtu FÚ a kód banky (vždy 0710). Pokud se jako cílové číslo účtu uvede pouze číslo účtu FÚ a druh daně, tedy bez předčíslí bankovního účtu, není platba na účet FÚ přijata a je vrácena odesílateli.

V roce 2007 zůstává tvar daňové složenky stejný jako v roce 2006. V souvislosti s rozvojem technologických možností je připravován projekt na zavedení čárového kódu na daňové složence, což umožní snímat zakódované údaje a snížit výskyt chyb v důsledku omylu při přepisování vyplněných údajů, čímž dojde k celkové úspoře času při zpracování dat. Současně s tím budou realizovány i drobné úpravy textu na daňové složence, které vyplynuly z dosavadních zkušeností z praxe po zavedení této služby.

Obecně lze dále konstatovat, že se „projekt Daňová složenka" setkal, dle zkušeností finančních úřadů, s velmi kladným ohlasem veřejnosti i úředníků samotných, neboť podle předběžných hrubých odhadů jim ulevil i v placení peněz v hotovosti na pokladnách jednotlivých úřadů, a to zejména ve vypjatém období podávání daňových přiznání.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky