KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odpisování hmotného a nehmotného majetku při přechodu na hospodářský rok  

18/04/07

Zdroj: VD

Pokud je účetní období předcházející přechodu z kalendářního na hospodářský rok kratší než 12 měsíců, není zdaňovacím obdobím.

Přechodové období z kalendářního na hospodářský rok kratší než 12 měsíců není podle § 17a zákona o daních z příjmů zdaňovacím obdobím. To má vliv na možnost uplatňování daňových odpisů.

Podle ustanovení § 26 odst. 7 písm. a) bodu 3 zákona o daních z příjmů je možné daňové odpisy hmotného majetku evidovaného na začátku přechodného období uplatnit pouze v poloviční výši.

Z hmotného majetku nabytého v průběhu tohoto období není možné uplatnit daňový odpis s ohledem na znění § 26 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů, podle něhož lze polovinu daňového odpisu uplatnit pouze u nově nabytého majetku evidovaného u poplatníka ke konci zdaňovacího období. Přechodné období však zdaňovacím období není.

Jinak je tomu u nehmotného majetku podle § 32a zákona o daních z příjmů, podle něhož se nehmotný majetek daňově odpisuje po dobu 36 měsíců počínaje měsícem následujícím po dni zařazení do užívání. Uvedené restrikce se na něj nevztahují. V některých případech však účetní software automaticky vylučuje z důvodu přechodného období z kalendářního na hospodářský rok odpis majetku pořízeného v přechodném období, a to včetně odpisů nehmotného majetku. Jde o znamení, že buď účetní software nepracuje zcela správně, nebo byl majetek chybně zařazen jako hmotný majetek. Pro daňové odpisy nehmotného majetku neplatí žádné omezení, jaké obsahuje např. § 26 odst. 7 zákona o daních z příjmů pro hmotný majetek.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky