KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Žádná rizika pěstování GMO

21/03/07

Zdroj: ÚZPI

Seehofer díky přísné regulaci a striktnímu dodržování zákonných ustanovení nespatřuje při pěstování geneticky modifikovaných rostlin žádná rizika.

Německý ministr zemědělství Horst Seehofer chce svoji zemi učinit jedničkou ve výzkumu genových technologií v Evropě a hodlá proto přísně regulovat komerční pěstování GMO. Vláda velmi vážně vnímá citlivost tohoto problému a možná rizika, prohlásil 28. 2. v Berlíně, poté co vládní kabinet předložil mezní hodnoty zákona o genových technikách. Nesmí dojít k ohrožení životního prostředí a lidí v žádném ohledu. Mnozí obyvatelé Německa se staví k použití genových technik v zemědělství skepticky. SPD a Zelení ve Spolkovém sněmu a také svazy ochrany životního prostředí ale varují před nedostatky v oblasti bezpečnosti, uvedla tisková agentura DPA.

Pěstování geneticky modifikované kukuřice by mělo podle plánu Seehofera být bezpečnější, protože byla zavedena povinnost dodržovat vzdálenost od konvenčních polí minimálně 150 m. Ustanovení týkající se odpovědnosti sedláků, která vytvořila a zavedla předchůdkyně Renate Künast, by měla být v zásadě zachována. U škod platí princip jejího původce a tzv. kompenzace sousedů v případě, že nedojde k odhalení viníka. V ojedinělých případech převezme nebo odkoupí sklizeň stát. Záruční fond ale připraven není. Odškodnění v případě přimíchání geneticky modifikovaného pylu je možné požadovat pouze pokud jeho množství v produktu přesáhne 0,9 %.   

Světová organizace ochránců přírody Greenpeace však vzdálenost parcel s GMO rostlinami a opatření poskytující bezpečnostní záruky neshledává dostačující. Německý Svaz životního prostředí a ochrany přírody (BUND) a zástupci ekologické produkce potravin se obávají možnosti znečištění potravinového řetězce geneticky modifikovanými organismy a jsou toho názoru, že je nutné zabránit jakékoliv kontaminaci. Seehofer prohlásil, že kontaminace potravin by měla zůstat tzv. „absolutní výjimkou“. Svaz Bioland počítá s tím, velký počet případů záruky nebude odškodněn a sedlákům zůstane úroda znečištěná GMO. Ministr zemědělství vyjádřil naději, že by ještě v průběhu letošního roku mohlo dojít ke změně legislativy týkající se genových technik.