KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhlášení regionálních dotačních programů

07/03/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj na svých stránkách uveřejnilo zásady pro čerpání dotací z národních regionálních programů pro rok 2007 a oficiálně zahájilo sběr žádostí. Celkem bylo pro tyto regionální programy vyčleněno 815 milionů korun.

Města, obce a podnikatelské subjekty mohou požádat o dotaci z následujících programů:

* Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu (dotace až do 70 % skutečně vynaložených nákladů)

* Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (dotace až do 70 % skutečně vynaložených nákladů)

* Podpora obnovy venkova (dotace do 70 %, popř. do 80 % skutečně vynaložených nákladů, záleží na dotačním titulu)

* Podpora úprav bývalých vojenských areálů kobecnímu využití (dotace do 75 %, popř. do 70 % skutečně vynaložených nákladů, záleží na dotačním titulu)

* Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu (dotace do 40 % skutečně vynaložených nákladů)

"Programy jsou určeny pro hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony v České republice. Nově se k nim připojil jen program Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití, který umožní poskytování dotací obcím na úpravy objektů a ploch získaných odchodem vojenských posádek," řekl ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek.

Příjem žádostí o dotace v rámci regionálních programů bude ukončen 30. března 2007 ve 12 hodin. Formuláře k žádostem jsou přílohou zásad programů, které žadatel nalezne na stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz pod odkazy: regionální politika/regionální programy MMR/2007.

Odbor komunikace MMR ČR, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj, 5.2.2007