KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Velká Británie zaměstnává v zemědělském sektoru 60 tisíc pracovníků z nových členských států EU

21/03/07

Zdroj: ÚZPI

Podle posledních údajů britské vlády je zaměstnáno v zemědělském sektoru Velké Británie od vstupu nových členských států do EU téměř 60 000 pracovníků ze zemí střední a východní Evropy.

Počet pracovníků pocházejících z osmi zemí (Polska, Maďarska, Česka, Slovenska, Slovinska, Estonska, Litvy, Lotyšska a Estonska), které vstoupily do EU v květnu 2004, představuje nyní 10,8 % z celkového počtu zemědělských pracovních sil zaměstnaných v zemědělství Velké Británie. Zemědělství je tedy po sektorech pohostinství a průmysl třetím největším sektorem, který zaměstnává pracovníky z uvedených sedmi zemí registrované ve Velké Británii.

Z celkového počtu 59 335 občanů pocházejících z nových sedmi členských států, kteří jsou zaregistrovaní jako pracovníci v zemědělství, je více než polovina (32 945) z Polska. Podíl pracovníků zaměstnaných v zemědělství na celkovém počtu zaregistrovaných pracovníků je však velmi rozdílný: Lotyšů 24 %, Litevců 21 % a Poláků jen 10 %.

Zpráva britské vlády také pokazuje na to, že využití pracovníků z nových členských států je v zemědělském sektoru Velké Británie podle očekávání velmi sezonní. V roce 2005 bylo 70 % celoročního pracovního času využito v období od dubna do září, v roce 2006 to bylo ve stejném období 68 %.

Podrobné informace obsahuje zpráva „Accession Monitoring Report, May 2004 – December 2006“ uveřejněná na internetové adrese www.ind.homeoffice.gov.uk/6353/aboutus/accessionmonitoringreport10.pdf

Agra Europe, 2007, č. 2248, s. N/3