KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ultra přesné navádění GPS

21/03/07

Zdroj: ÚZPI

Ultra precizní systém řízení traktorů a strojů „Ultra Guidance“ na bázi GPS vyvinul německý specialista Reichhardt. Jeho systém pracuje s přesností 2 centimetrů. U tohoto nového systému nezáleží ani na šířce sledované soupravy ani na tom, jak příkrý je sráz, na kterém tato souprava pracuje.

Byl zkoušen systém s moderními vysoce výkonnými stroji, kde mohou vyvstat problémy s automatickým řízením. Systém Ultra Guidance má být první, který překoná tyto obtíže zavedením nezávislého vedení pomocí GPS jak pro traktor tak i pro stroj.

Používá přijímač se třemi anténami na hranicích pole. Jedna je pro GPS na traktoru, druhá pro ovládání řízení traktoru a třetí pro kontrolér na stroji. Systém se rovněž stará i o jakékoliv příčné odchylky v pracovním záběru. Naměřené hodnoty se zanášejí do výpočtů, které udržují stroj v přesně dodržovaném směru. Vzhledem k tomu, že celý systém stojí 24 000 GBP, tak najde uplatnění pouze u zákazníků s nevětší výměrou. Ale vyšší přesnost mohou dosahovat také levnější systémy s odděleným ovládáním traktoru a stroje Ultra Guidance PSR System, které jsou nabízeny za 14 000 GBP. Praktikují lineární GPS vedení podél ultrazvukové, mechanické nebo kamerou vedené stopy.

Každý systém pracuje až s osmi traktory a se senzory, které lze ovládat od stroje ke stroji. Např. GPS řízení lze používat u sklízecích mlátiček nebo secích strojů, ultrazvukové pro přesné navádění traktorů a strojů na řádkách kultur. Kamerový systém se používá na krátkých řádcích při pěstování zeleniny, zatímco mechanické navádění u vyšších rostlin jako např. u kukuřice nebo slunečnice. Modulová koncepce těchto uvedených systémů umožňuje více než jednomu ze senzorových systémů, aby byl používán najednou při pracovních rychlostech až dvacet 20 km . h-1.

Farmers Weekly, 146, 2007, č. 8, s. 69

Zdroj: ÚZPI