KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Také Paříž odkládá zákon o genových technologiích

21/03/07

Zdroj: ÚZPI

Francouzské vládě činí zákon o geneticky modifikovaných rostlinách podobné problémy jako velké koalici v Berlíně a byl již několikrát odložen.

Francouzské vládě činí zákon o „zelených“ genových technologiích patrně obdobné problémy jako velké koalici v Berlíně. Francouzský ministr zemědělství Dominique Bussereau stejně jako jeho německý protějšek Horst Seehofer zákon o genových technologiích již několikrát odložil. Podle názoru francouzských zemědělců se vláda jednoduše neodvažuje tento problematický zákon ještě před prezidentskými volbami přijmout. Aby se Paříž vyhnula sankcím Evropské unie, hodlá pozměnit část realizační směrnice nařízením.

Názory francouzských zemědělců na genové modifikace rostlin se podobně jako v Německu rozcházejí. Avšak většina pěstitelů kukuřice na zrno na jihozápadě Francie zaujímá vůči pěstování Bt-kukuřice pozitivní postoj. Důvodem je skutečnost, že v důsledku oteplování klimatu se výskyt zavíječe a bázlivce kukuřičného zvýšil natolik, že plochy oseté konvenčními odrůdami musí být ošetřeny insekticidy až třikrát.

Pěstitelské plochy Bt-kukuřice ve Francii stouply z necelých 500 ha v předminulém roce na 5000 ha v minulém roce. Vzhledem k tomu, že ve Francii dosud chybí odběratelé, musí být veškerá produkce geneticky modifikované kukuřice prodávána do Španělska.
Top Agrar, 2007, č. 2, s. 48–49