KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přípravy na české předsednictví v Radě EU jsou v plném proudu

27/03/07

Zdroj: MZe

Mohlo by se zdát, že doba českého předsednictví Radě EU – tedy první pololetí roku 2009 – je ještě poněkud vzdálená, ale ministerstvo zemědělství rozhodně nepodceňuje přípravu na tak důležitou a prestižní událost, jakou období našeho předsednictví nepochybně bude.

Ministerstvo zahájilo přípravy na výkon předsednictví již v roce 2005, v současné době je již  dokončen plán všestranného vzdělávání expertů. Dnes ve 13 hodin ministr zemědělství Petr Gandalovič slavnostně předal oficiální dekrety vybraným expertům předsednictví.
 
Této slavnostní události se zúčastnilo přes 170 vynikajících odborníků ve své oblasti, kteří byli vybráni jako experti reprezentující rezort zemědělství. Jedná se nejenom o pracovníky ministerstva, ale i přímo řízený organizací jako je např. Státní veterinární správa, státní rostlinolékařská správa aj.
 
Ministr ve svém projevu k expertům řekl: „Předsednictví v radě Evropské unie znamená pro každý členský stát EU významnou událost a prestiž. Nároky kladené na předsednickou zemi jsou mimořádně vysoké a vyžadují dlouhodobou důkladnou přípravu. Rád bych zdůraznil, že zemědělský sektor je podle projednávané agendy jeden z nejobsáhlejších ze všech politik EU. Jsme tak jednoznačně rezort, který bude řídit zdaleka největší počet pracovních skupin. Rád bych také zdůraznil, že příprava na předsednictví je jednou z priorit našeho rezortu pro příští období. “