KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Otevřený dopis prezidentovi AK ČR

27/03/07

Zdroj: OAK Pardubice

Valná hromada Okresní agrární komory v Pardubicích dne 8.3.2007 jednala o současné situaci v chovu prasat a přijala následující usnesení.

Agrární komora ČR
Ing.Jan Veleba, prezident
Štěpánská 63
110 00 Praha
———————————
V Pardubicích 20.3.2007

Věc: Otevřený dopis prezidentovi AK ČR

Vážený pane prezidente,

Valná hromada Okresní agrární komory v Pardubicích dne 8.3.2007 jednala o současné situaci v chovu prasat a přijala následující usnesení. Ukládá představenstvu, aby jednalo s Agrární komorou České republiky o podání trestního oznámení za šíření pomluvy na pana Jana Vávru, mluvčího obchodních řetězců Interspaar, který v médiích prohlásil, že čeští dodavatelé nebyli schopni nabídnout vepřové maso do jejich obchodní sítě v požadované kvalitě a množství.

Šlechtitelské chovy prasat v ČR se již několik let zaměřují ve šlechtění prasat na jejich zmasilost tak, aby byla omezena jejich tučnost a spotřebiteli nabídnuta špičková kvalita. Proto hodnocení našich prasat i na zahraničních porážkách je velmi vysoké.

Česká hospodářská zvířata jsou krmena obilím, které vyrostlo na našich polích kde podstatně méně hnojíme, než naši západní sousedé.
V porovnání je to na úrovni:
                                               71% Rakouska a Dánska
                                               56% Belgie a Francie
                                               54 % Německa
                                               53% Nizozemí
                                               48% Velké Británie
Rozdíl v používání chemických postřiků v ochraně rostlin je ještě vyšší. Řadu let čeští zemědělci vyrábí potraviny ekologičtějším způsobem než všichni naši západní sousedé.

Naši chovatelé musí splňovat přísné podmínky chovu zvířat, některé nad rámec požadavků běžných v zemích původní EU 15.

Zpracovatelské podniky v naší zemi provedly rekonstrukce svých závodů tak, že jsou hodnoceny i zahraničními experty jako špička  EU s konstatováním, že ne všechny zpracovatelské závody původních zemí EU 15 této kvality dosahují.

Vážený pane prezidente, čeští zemědělci a zpracovatelé investovali v uplynulém období stovky miliónů korun na modernizaci provozů za finanční podpory státu a EU tak, aby nikdo nemohl zpochybnit kvalitu českých potravin. Je politování hodné, že toto učinil český manažer zahraničního obchodního řetězce, který evidentně o kvalitě potravin ve své zemi  mnoho neví. Je naší povinností se proti tomuto prohlášení ohradit.

                  Za představenstvo OAK Pardubice: ing.Josef Štěpanovský
                                                                            předseda představenstva