KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový bioplast PLA

07/03/07

Zdroj: ÚZPI

Jednou z možných výchozích surovin pro výrobu bioplastů je kyselina mléčná, kterou je možné vyrobit např. fermentací cukrů nebo škrobů. Zřetězením mnoha molekul kyseliny mléčné je možné vyrobit nejrůznější typy transparentní biologické umělé hmoty.

Rozmanitost této hmoty je ještě větší, pokud je polymléčná kyselina (neboli polylaktacid, který má zkratku PLA) kopolymerizována ještě jinými molekulami. Odbouratelnost těchto kopolymerů se rychlostí blíží až biologické odbouratelnosti.

V USA se již delší dobu vyrábějí kompostovatelné lahve na minerální vody z PLA a také na trhu v Německu se tento typ lahví z USA již v průběhu roku objevil.

Ještě zajímavější uplatnění, než je použití jako obalový materiál, se naskýtá PLA v oblasti medicíny. Do budoucnosti se např. počítá s výrobou implantátů nebo nosičů účinných látek, které se zabudovávají do lidského organismu. Kostní destičky a/nebo šrouby z PLA se v těle postupně rozkládají, v souladu s probíhajícím procesem uzdravování např. fraktury kostí, a není je tak nutné vyjmout při následné operaci, která zatěžuje organismus pacienta. Dobu resorpce je možné pevně stanovit.

Pěnoplastová těla implantátů nebo nosičů, vyrobených z PLA s deponovanými účinnými látkami, mohou tyto látky vyloučit na určeném místě v přesně definovaném časovém okamžiku. Také v jiných oborech mohou najít tyto průhledné bioplasty celou řadu alternativ uplatnění – ve stavebním průmyslu, optice, technice a v automobilovém průmyslu.

DLG-Mitteilungen, 2006, č. 12, s. 67

Zdroj: ÚZPI