KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nebezpečný plevel ambrózie pelyňkolistá

22/03/07

Zdroj: ÚZPI

V prosinci loňského roku se konalo interdisciplinární sympozium BBA v Braunschweigu zaměřené na šíření, účinky a regulaci ambrózie pelyňkolisté.

Ambrózii pelyňkolistou (Ambrosia artemisifolia) lze v Německu nalézt stále častěji. Pokud nejsou rostliny důsledně likvidovány, je třeba počítat s dalším šířením. Takové je zhodnocení situace odborníky, kteří se začátkem prosince loňského roku na interdisciplinárním sympoziu Biologického spolkového úřadu (BBA, Braunschweig) zabývali touto rostlinou, jejím šířením a účinky.

Pyl z ambrózie je vysoce alergenní. Jako polní plevel působí problémy také v Maďarsku a Francii. Ve Švýcarsku platí od roku 2006 povinnost tuto rostlinu likvidovat. Průzkumy v Německu ukázaly, že ambrózie se nachází především v oblastech na jihu země, větší porosty se však objevily také v Berlíně a Magdeburku. Semena jsou často do nových oblastí zavlečena kontaminovaným krmivem pro ptáky a mohou se na chudých půdách rychle etablovat. Aby ochrana proti ambrózii byla co nejefektivnější, předložili vědci z BBA akční plán. Vedle zemědělců by měli zvýšit pozornost také zaměstnanci spolků a zahradnických podniků, ale i zahrádkáři. Ke spolupráci byla vyzvána také veřejnost. Nálezy větších porostů by měly být ohlášeny příslušnému úřadu (např. rostlinolékařské službě). BBA také vydal leták s nejdůležitějšími informacemi o rostlině, jejím šíření a ochraně.