KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MŽP vadí kampaň společnosti Mountfield

14/03/07

Zdroj: www.agris.cz

Na přelomu února a března letošního roku uveřejnila společnost, obchodující se zahradní technikou a vybavením, Mountfield v celé řadě deníků s celostátní působností sérii reklamních článků [1] nabádajících spotřebitele k co nejrychlejší koupi motorové zahradní techniky, bazénů a zahradního nábytku s argumentem,

že tyto výrobky čeká od května 2007 “skokové” zdražení v souvislosti s jakýmisi “nejnovějšími ‚ekologickými‘ nápady bruselského komisaře pro životní prostředí“.

Jak ale dnes informoval ředitel vnějších vztahů Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) Jakub Kašpar, MŽP je přesvědčeno, že se společnost Mountfield v této části své reklamní kampaně dopustila klamání spotřebitelů ve snaze přimět je k nákupu zmíněných výrobků v předjarním období. MŽP se proto obrátilo se stížností na Radu pro reklamu [2]. „Domníváme se, že společnost Mountfield touto kampaní porušila minimálně tři, možná však až šest ustanovení platného Kodexu reklamy. Proto jsme požádali Radu, aby případ prošetřila,“ uvedl Kašpar.

Zmíněné reklamní články se odvolávají na jakýsi nejnovější návrh Evropské komise (reklama používá odvolání na evropského komisaře pro životní prostředí či “evropské byrokraty”). Pravděpodobně je jím myšleno Sdělení Komise ze 7. února 2007 k výsledkům přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Sdělení ovšem není právní předpis, nýbrž dokument, který má po shodě všech členských států EU a také Evropského parlamentu zadat Evropské komisi přípravu předpisu, který zaváže výrobce ke snížení emisí CO2 z automobilů; uvažované limity pak mají vstoupit v účinnost nejdříve za pět let. “V žádném případě se tedy netýká a nebude týkat motorové zahradní techniky a tudíž nemůže ovlivnit růst jejích cen,” říká náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík. Stojí také zato dodat, že ke snížení emisí CO2 z automobilů, tak jak jej navrhuje EK, se evropští výrobci už zavázali v dobrovolných dohodách s Evropskou komisí.

Oblast zahradní techniky a jejích emisí je v evropské legislativě pokryta jinou směrnicí [3]. Ta ovšem nijak ovšem nesouvisí s žádným návrhem Komise v letošním ani loňském roce, jelikož pochází již z roku 2002.

MŽP požádalo společnost Mountfield ve středu 28. února o vysvětlení. Přestože společnost kritizované argumenty ve své kampani používá již od 23. února a nadále v ní pokračuje (naposledy v sobotním vydání denního tisku), vedení společnosti nedokázalo garantovat dodání vysvětlení dříve než během tohoto týdne.

Poznámky:

[1] Jedná se o tyto články, které vyšly mj. V denících Deník, Lidové noviny, Metropolitní Expres, MF DNES či Právo:

a) „Slevy na Kole štěstí už jen do středy. Evropští byrokrati hrozí! Zdraží auta? Sekačky a taky bazény?“, 23. a 24. 2. 2007

b) „Kolo štěstí dnes a zítra naposled. Evropští byrokraté vědí, jak naštvat lidi. Porostou na jaře ceny skokem?“, 27. 2. 2007

c) „Kolo štěstí dnes už naposled. Evropští byrokraté vědí, jak naštvat lidi. Porostou na jaře ceny skokem?“, 28. 2. 2007

d) „Brusel hrozí zdražením? Firmy reagují. Mezi prvními je Mountfield. Prodloužil slevy na Kole štěstí!“, 1. 3. 2007

[2] Plný text stížnosti MŽP Radě pro reklamu najdete u této tiskové zprávy na www stránkách MŽP.

[3] Jedná se o směrnici č. 2002/88/ES novelizující směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES, o sbližování zákonů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných a tuhých znečišťujících látek ze spalovacích motorů instalovaných v nesilničních mobilních strojích. Tato novela rozšířila působnost o zcela jinou kategorii výrobků, jako jsou mimo jiné sekačky trávy, řetězové pily, generátory, vodní čerpadla, křovinořezy, zařízení k udržování trávníků, zařízení k odklízení sněhu. Tato směrnice je v ČR provedena zákonem č. 56/2001 Sb. a nařízením vlády č. 365/2005 Sb. Upravuje požadavky na jednotlivé typy motorů (emisní vlastnosti pro oxid uhelnatý, uhlovodíky a oxidy dusíku) a postupná data nabytí účinnosti.