KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo pro místní rozvoj přijalo „soubor opatření“ pro využití strukturálních fondů 2007-2013

14/03/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

V souvislosti s návštěvou místopředsedy vlády aministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka v Bruselu v pátek 2. března přijalo ministerstvo pro místní rozvoj "soubor opatření", jehož cílem je zajistit úspěšné jednání s Evropskou komisí ve věci Národního strategického referenčního rámce a operačních programů.

Soubor opatření se zaměřuje zejména na aktivity spojené s vytvořením a fungováním vyjednávacího týmu, který povede jednání s Evropskou komisí na úrovni náměstka ministra pro místní rozvoj a bude postupně doplňován o jmenované zástupce řídících orgánů operačních programů. Jak se dohodl ministr Jiří Čunek s evropskou komisařkou Danutou Hübner na setkání v Bruselu, vyjednávací tým, který se stane partnerem Evropské komise, bude jmenován ještě tento týden. Jiří Čunek je připraven zapojit se do procesu vyjednávání s EK osobně, a to i svou autoritou místopředsedy vlády.

Další opatření, která MMR přijalo, jsou věnována i financování operačních programů v návaznosti na schválený státní rozpočet 2007, včetně zajištění financování regionálních operačních programů. Ty budou financovány z kapitoly rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj. Rozhodnutí o přidělení podpory v roce 2007 budou vydána do konce tohoto týdne.

Jako zásadní problém se jeví monitorovací systém strukturálních fondů, který stávající vedení MMR převzalo od předchozích vlád ve značně neutěšeném stavu. I přes tuto skutečnost současné vedení MMR přijímá nezbytná opatření v oblasti právní, organizační i personální, tak, aby monitorovací systém mohl být nedílnou součástí vyjednávání a nestal se faktorem, který by bránil úspěšnému čerpání evropských fondů.

Významnou pozornost věnuje soubor opatření personálnímu obsazení jak na úrovni MMR, tak i jednotlivých operačních programů. Mimo jiné se vytváří vzdělávací a školící program pro pracovníky implementačních struktur, který bude zahájen od dubna 2007 Zdržení jednání s Evropskou komisí, které avizují a prezentují v rámci odborných a politických debat zejména představitelé opozice, považujeme za nezodpovědné a nekvalifikované, a to především proto, že nereflektuje náročný proces programování strukturálních fondů. Programování bylo zahájeno v roce 2005. Předchozí vedení MMR, zejména vlády sociální demokracie, však ztratilo čas zpracováváním národního rozvojového plánu, resp. dalších z dnešního pohledu nepotřebných dokumentů. Jednalo se i o politické rozhodnutí sedmnácti operačních programů, což ve svém důsledku znamená velmi náročnou práci pro vyjednávací tým.

Prioritou ministerstva pro místní rozvoj je, aby čerpání finančních prostředků na období 2007-2013 bylo zahájeno co nejdříve a aby na něj byly připraveny příslušné řídící orgány i subjekty, které budou o dotační tituly žádat. Na dnešním setkání představitelů samospráv Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které na pražském magistrátu uspořádal Svaz měst a obcí ČR, ministr Čunek přislíbil maximální spolupráci ministerstva pro místní rozvoj s kraji, městy i obcemi. Jednotlivé operační programy budou v nejbližších dnech vyvěšeny na internetových stránkách MMR s odkazem na podrobné informace na portálu Strukturální fondy, jehož provozovatelem je rovněž ministerstvo pro místní rozvoj.