KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lihovar v Dobrovici oslovil pěstitele cukrovky

21/03/07

Zdroj: AK ČR

V reakci na ukončení provozu cukrovarů společnosti Eastern Sugar ČR se společnost Cukrovary TTD a. s. rozhodla nabídnout pěstitelům, kteří dodávali cukrovou řepu do cukrovaru v Hrochově Týnci, kontrakty na dodávky cukrové řepy na výrobu bioethanolu.

Z proběhlých jednání, která se uskutečnila již na konci roku 2006, vyplynulo to, že zhruba 80 pěstitelů má zájem dodávat cukrovku na bioethanol do cukrovarů v Českém Meziříčí a v Dobrovici. V současné době společnost Cukrovary TTD uzavírá s těmito pěstiteli dlouhodobé kupní smlouvy, které jim umožní pokračovat v pěstování cukrovky, a to v oblasti, která patří k nejúrodnějším v Čechách. Společnost Cukrovary TTD spolupracuje s více než 450 pěstiteli, kteří pěstují cukrovku na ploše 32 000 ha a dodávají ji jak na výrobu cukru, tak i nově na výrobu ethanolu.

Cukrovary TTD jsou první společností v České republice, která zahájila již v minulém roce program nepotravinářského zpracování zemědělské komodity – cukrové řepy na výrobu bioetanolu, a to v nově postaveném lihovaru v Dobrovici, který má roční kapacitu 1 mil. hl ethanolu. Touto novou strategií reaguje společnost Cukrovary TTD na nepříznivý vývoj ve výrobě cukru, která mj. umožní pěstitelům cukrovky navýšit jejich pěstitelskou plochu. (rei)