KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kvalita a bezpečnost potravin s ohledem na spotřebitele

27/03/07

Zdroj: MZe

K veřejné diskuzi k aktuálním problémům a možnostem současného tuzemského potravinářství se dnes v rámci 66. Žofínského fóra připojil ministr zemědělství Petr Gandalovič  Téma považuje za jednu z priorit resortu, která zasahuje všechny občany naší republiky.

To potvrzuje slovy: „Z pohledu spotřebitele je nejdůležitější povinností státu zajištění komplexního systém nastavení produkce a prodeje bezpečných potravin ve všech procesech prvovýroby, zpracování i prodeje. Stranou nezůstává ani včasné a věcné poskytování informací tak, aby mezi spotřebiteli nevznikala zbytečná panika.“ Zmiňuje přitom například nedávný výskyt bakterie listeria u dovážených uzených lososů : „Spolupráce dozorových orgánů, a to i v komunikaci se spotřebitelem, bude nadále prohlubována a zlepšována tak, aby měl každý jistotu a záruky zdravotně nezávadného nákupu.“
 
Diskuze v rámci žofínského fóra otevřela podle Petra Gandaloviče řadu aktuálních okruhů vztahujících se k potravinářskému průmyslu a jeho specifik ve vazbě na prostředí ČR i EU. Ať už se jedná o propojení a vzájemné ovlivnění zemědělské prvovýroby a potravinářství, podpory na příliv investic a zvýšení konkurenceschopnosti zpracovatelských kapacit, nebo vztah k národní i unijní legislativě. K negativnímu vývoji agrárního obchodu říká: „Realitou je, že jsme součástí jednotného trhu EU a dovozům se nelze bránit. Aktivita by však měla přejít na stranu našich výrobců se zaměřením na zvýšení vývozů kvalitních potravin s vyšší přidanou hodnotou. Za stát pak mohu garantovat pečlivou kontrolu zdravotní nezávadnosti dovozů.“
 
Stranou nezůstalo ani téma obchodní politiky nadnárodních řetězců a možnosti jak ovlivnit její negativní dopady na zpracovatele a prvovýrobce. Zde ministr Gandalovič říká : „K jednání o vztahu mezi dodavateli a řetězci přistupujeme se zájmem a aktivně. Opomenuto však nesmí být ani chování samotných spotřebitelů, kteří se při nákupu bohužel stále ve velké míře orientují podle výše ceny. Domnívám se, že bychom měli postupnou a nenásilnou instruktáží naučit spotřebitele rozlišovat především podle kvality.“ Slovy k propagaci domácích potravin pak zakončuje : „V tomto směru nejde jen a pouze o výrobky označené značkou KLASA. Díky tradici, modernizaci provozů, šíři sortimentu i zavedenému systému kontrol si pozornost spotřebitelů zaslouží všechny naše potraviny.“