KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům KIS-ÚK č. 9/2007- Sbírka zákonů č. 21 ze dne 15.3.2007

22/03/07

Zdroj: KIS-ÚK

INFORMACE  členům KIS-ÚK č. 9/2007

Upozorňujeme na Sbírku zákonů č. 21 ze dne 15.3.2007 a to:

 

44. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/32006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru

 

45. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy

 

46. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006

 

47. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

 

48. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy  pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády. Č. 144/2006 Sb.

 

 

Příloha: Sbírka zákonů

V Mostě, dne 21.3.2007

Vydává: KIS-ÚK