KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům Agrární komory ČR č. 11 – Zhodnocení akce INTERSPAR

06/03/07

Zdroj AK ČR

V minulém týdnu jsme zorganizovali ve spolupráci s Českým svazem zpracovatelů masa akci proti dovozům hovězího a vepřového masa obchodním řetězcem INTERSPAR, která byla svým pojetím první svého druhu. Je namístě celou akci zhodnotit a předestřít další kroky.

Chronologie dílčích kroků akce

• Rozhodnutí o uspořádání akce – 13.2.2007
• Konečný návrh letáku – 15.2.2007
• Zaslání konečné informace na okresy a kraje – 19.2.2007
• Mediální příprava, upoutávka na akci – v průběhu 20.2.2007
• Tisková konference a vystoupení v TV – v průběhu 21.2.2007
• Rozdávání letáků před hypermarkety INTERSPAR – 22.2.2007
Z přehledu je zřejmá velká náročnost a rychlost celé akce

Mediální výsledky a reakce na akci

• Velmi dobré a jednoznačně kladné výstupy v denících Právo, Lidové noviny, ČTK, v televizi PRIMA, Český rozhlas Radiožurnál, Rádio Česko

• Velmi dobrý výstup v HN (na první straně hlavní článek)

• Výstup TV NOVA zhruba padesátiprocentní úspěšnost (přijeli pozdě, rozdávající už byli pryč)

• Krajně negativní výstup na portálu AGRIS (portál ČZU v Praze)

• Další výstupy jsou signalizovány ještě v tomto týdnu

• Velmi dobré reakce lidí na letáky

• Neurčité reakce Mze

Další postup

Rozdáváním letáků akce nekončí, připravujeme následující kroky:

• Veřejnou ochutnávku českých potravin s českými politiky (oslovujeme předsedy všech parlamentních stran a další ústavní činitele)

• Zajištění zdrojů na financování plošné informace spotřebitelům

• Iniciaci zvýšené kontroly pravdivosti deklarovaných údajů u dovezených mas (např. záměna masa býk/kráva)

Závěr

Kdo nic nedělá, ten nic nepokazí, ale může kritizovat. Jinými slovy, přes všechny problémy vyplývající z neobvyklé rychlosti přípravy byla akce úspěšná a je třeba ji dotáhnout do konce. Jde už skoro o všechno – dnes je to maso, zítra to mohou být další potraviny, které řetězce přestanou od našich zpracovatelů kupovat.

Všem, kdo se zapojili (OAK Praha, OAK Most, OAK Hradec Králové, OAK Tábor, OAK Karlovy Vary, Agrounie Litoměřice, OAK Zlín,  RAK Ostravsko, OAK Žďár nad Sázavou) patří poděkování!

Ing. Jan Veleba
Prezident AK ČR