KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace AG info – evidence hnojení podle nových pravidel

09/03/07

Zdroj: AG info

> Vážená paní, Vážený pane,
>
> v souvislosti s chystanými změnami v evidenci hnojení bychom Vás rádi informovali, že naše firma zahrnula veškeré požadované změny do nové verze programu AGRONOM WIN. Z hlediska evidence hnojení náš program nyní obsahuje :
> – evidenci hnojení dle nové metodiky (viz. sešit A, B) a to včetně tisku evidence hnojení s bilancí živin
> – veškerou povinnou evidenci hnojení od roku 1998 (vyhl. č.274/1998 Sb., 476/2000 Sb., 399/2004 Sb.)
> – program je připraven pro chystané legislativní změny (připravovaná novela vyhl.č.274/1988 Sb.)
>
> Z hlediska evidence ochrany rostlin program vede evidenci dle vyhlášek č.371/2006, 329/2004 Sb.
>
> Program umožňuje sestavit plány hnojení dle metodiky ÚKZÚZ a to včetně výpočtu bilance živin a potřeb vápnění.
>
> Náš program umožňuje automatické přebírání údajů z internetových stránek iLPIS (parametry bloků, LFA, zařazení do zranitelných oblastí, > …> .), kdy je samozřejmě zachována ochrana údajů a uživatel se musí přihlásit pod svým účtem.
>
> Program eviduje : osev, hnojení, ochranu, sklizeň, práci, výskyt škodlivých činitelů, počasí, uplatněné dotační tituly, AZZP, hlídá omezení vyplývající z nitrátové směrnice a z dotačních titulů, umožňuje zobrazování výnosových map a map zásob živin, případně i fotografií význačných událostí na bloku.
>
> Program Agronom je propojen na program Mapy, tím je umožněna řada funkcí :
> – výběr pozemků pro hnojení na mapě
> – zobrazení libovolných množin pozemků na mapě (oseté pozemky, pozemky s omezením, hnojené pozemky, pozemky s použitou ochranou, > …> .)
> – atd.
> Program Mapy umožňuje vstup z GPS.
>
>
> Program stojí 8 500,- Kč s technickou podporou na 1 rok (jsou automaticky zasílány nové verze akceptující legislativní změny atd.). Pro malé zemědělce chystáme systém slev v závislosti na počtu bloků.
>
> Přeji hezký den
> Ing.Pavel Palas, ředitel
> AG info
> software pro zemědělství
> Denisova 504
> Jičín
> 506 01
> tel.: 493 534 490, 493 524 745, 493 525 419
> www.aginfo.cz <http://www.aginfo.cz>
> aginfo@aginfo.cz
>

Zařazeno v Aktuality