KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Diskuze ke stanovisku Evropské komise k našemu vodohospodářství

21/03/07

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Praha, 14. března 2007: Na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) dnes proběhla koordinační schůzka, jejíž účastníci se dohodli, jak společně reagovat na stanovisko Evropské komise, které se týká smluvních vztahů v oblasti vodohospodářské struktury.

Stanovisko zaslala Evropská komise 27. 2. 2007 jako odpověď na čtyři kompromisní návrhy české strany z konce loňského roku, které řešily výběrová řízení, délku smluv, kritéria pro výběr a povinnosti provozovatelů vodohospodářské infrastruktury.

Evropská komise ve svém stanovisku konstatovala,  že návrhy české strany neodrážejí ujednání
z konce roku 2006 a nejsou v souladu se stanoviskem EK od roku 2004. Komise požaduje revizi pokynů, zejména prvních dvou podmínek (výběrová řízení, délka smluv). Podle Komise se tato revize následně stane podkladem pro jednání Společného řídícího výboru, který Evropská komise navrhuje jako platformu pro vyjednávání.

MMR poskytlo diskusní prostor pro připomínky k navrhovanému dalšímu postupu a zároveň respektovalo roli řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí, tj. ministerstva životního prostředí (MŽP) a ministerstva zemědělství (MZe) coby věcně příslušného resortu pro oblast vodního hospodářství. V této souvislosti byl diskutován návrh na vytvoření národního expertního týmu  složeného ze zástupců MZe, MŽP, MMR, MF (ministerstva financí) a SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací), který by připravil podklady a stanoviska pro jednání Společného řídícího výboru, resp. stanovil reálný rozsah implementace standardů BIP („nejlepší mezinárodní praxe“) a míry regulace v oboru vodovodů a kanalizací. V diskuzi je ještě návrh základní koordinační role MZe pro řešení problematiky provozních smluv a řídící role MZe v rámci národního expertního týmu.

Účastníci schůzky dále jednali o možné reakci na postoj EK v této záležitosti. Do příštího týdne sdělí svá stanoviska, včetně popisu rizik, které jednotlivé varianty prezentované na schůzce představují.

S konečným vypracováním reakce nelze otálet, neboť ve hře je aktuálně především projekt Táborsko, kde musí být do konce roku 2007 provedeno výběrové řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Na konečné reakci české strany závisí totiž i způsob vypsání tohoto výběrového řízení.