KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agrární komory rokovaly

14/03/07

Zdroj: AK ČR

Ve dnech 1. a 2. března 2007 se v Podbanském ve Vysokých Tatrách na Slovensku sešel další pravidelný summit agrárních komor Visegradské čtyřky. Na dvoudenním rokování se představitelé komor zabývali především aktuální situací v resortech svých zemí a posílení svých pozic v bruselské organizaci COPA.

Dalším předmětem rokování byla reforma vína, výměna zkušeností se zemědělským poradenstvím a diskuse o požadavku agrární komory Ukrajiny zúčastňovat se jednání komor V 4.

Pokud se týká situace v resortech zemědělství, je situace ve všech zemích s výjimkou Polska takřka identická. Výrazné snížení stavů hospodářských zvířat, snížení výroby a propad zahraničního obchodu. Polsko jde jinou cestou, cestou udržení výroby. Výhody, které si Poláci vyjednali při vstupu do EU mají prodloužené až do roku 2010. Jako příklad důsledku této asymetrie jsou dovozy polských prasat ke zpracování do Maďarska v průměru 30000 ks denně. Účastníci jednání se shodli, že hlavní cestou řešení současných problémů by mělo být umísťování svých výrobků na východních trzích. Zástupci Maďarska informovali o budování logistických center v Rusku a na Ukrajině, přes která budou na tamních trzích umísťovat své výrobky.

Představitelé agrárních komor V 4 podpořili požadavek moravských a českých vinařů nerušit používání sacharózy při výrobě vína a přeřazení moravských vinařských oblastí do vinařské zóny A. Pokud se týká přizvání ukrajinské agrární komory stane se tak až po jejích zbývajících bilaterálních jednáních s komorami Slovenska a Maďarska. Na závěr summitu bylo podepsáno společné komuniké a bylo dohodnuto další jednání v červnu t.r. v Maďarsku.