KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zastavili nákup masa

27/02/07

Zdroj: AK ČR

Letos od 20. února zastavil obchodní řetězec Interspar zhruba u poloviny svých prodejen nákup českého vepřového a hovězího masa a nahradil je masem z Rakouska. U zbývajících svých hypermarketů má v plánu totéž udělat za několik měsíců.

Tímto bezprecedentním krokem dochází k přímému ohrožení celého českého zemědělství, neboť „dnes“ to je červené maso, zítra to mohou být další libovolné potraviny. Je třeba se bránit. Proto jsme 22. února u inkriminovaných prodejen tohoto řetězce rozdávali spotřebitelům letáky, z jejichž textu vyjímáme: „Také vy chcete přispět k likvidaci českého zemědělství a tím i k likvidaci české krajiny? V tom případě dnes nakupte rakouské vepřové a hovězí v tomto hypermarketu Interspar.“ V dalším textu žádáme občany, aby podporovali svoje zemědělce a kupovali české maso.

Tak jednají totiž spotřebitelé ve všech starých zemích bývalé EU-15. I když by se na pult dostalo mnohem levnější maso z jiné země, z jiných stájí a masokombinátů, německý, rakouský, dánský i nizozemský spotřebitel jedná jednoznačně. Kupuje jen domácí produkci, léty prověřenou a z míst, která jsou mu vlastní. Je to produkce naší země, říkají tamní spotřebitelé a nejeví jakoukoliv snahu sednout na lep podbízení. I tam se sice nad každou potravinou počítá a raději se koupí na kousky, ne na kila, ale je to co nejvíc domácích produktů, od vlastních sedláků. Ti přece ošetřují krajinu, starají se o lesy, o cesty a zeleň v přírodě.

Apelujeme na spoluobčany, aby nás jako třídu nenechali vyměnit za „zahradníky“ krajiny a správce příkopů a skládek. Dovozy potravin a úplnou ztrátu soběstačnosti nepřipustí ani nejbohatší země, ty naopak podporují venkov s farmami a jejich produkcí, aby neztratil nejen na produkci,ale i na svém ničím nezaměnitelném koloritu. Dovážením potravin zahraniční vlastníci supermarketů podporují své zemědělce a je jim zcela jedno, jak to s venkovem dopadne v místě určení. Jestli se venkov vysídlí a jestli tamní lidé budou nuceni ještě víc vyjíždět za prací do měst, je jim lhostejné.

Hlavní roli jejich snažení hraje co největší zisk a ten bohulibě narůstá. Svědčí o tom mimo jiné i skutečnost, že celkový obrat řetězců v České republice byl vloni přes 290 miliard korun, což je víc než obrat celého potravinářského průmyslu v ČR. Jsou letáky na místě? V zorném úhlu těchto skutečností určitě.

Vedle toho připravujeme právní kroky směrem k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V osvětě spotřebitelské veřejnosti je třeba pokračovat. Proto nabízíme zájemcům, že jim na požádání můžeme letáky k lokálnímu využití dodat.

Vedení AK ČR