KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro poplatníky daně z převodu nemovitostí k vydanému tiskopisu  

28/02/07

Zdroj: Česká daňová správa

Nový tiskopis zohledňuje změny v zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí od 1. ledna 2007.

Nový tiskopis: „DODATEK k tiskopisům k dani z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ" označený 25 5410/a MFin 5410/a vzor č.1 upřesňuje obsah tiskopisů pro podání daňového přiznání k této dani pro případy změny vlastnictví k nemovitosti, která nastala od 1. ledna 2007.

Do tiskopisu jsou zapracovány změny stanovení základu daně vyplývající ze zákona č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, kterým byla provedena novelizace zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Tiskopis je určen pro stanovení základu daně v případě vyvlastnění a v případě, kdy nelze cenu nebo hodnotu nemovitosti stanovit způsobem uvedeným v zákoně. Nebude se týkat většiny kupních smluv uzavíraných fyzickými osobami.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky