KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SEMINÁŘ: Praktické zkušenosti s provozem Bioplynové stanice Velký Karlov…

06/02/07

Zdroj: AK ČR

SEMINÁŘ: Praktické zkušenosti s provozem Bioplynové stanice Velký Karlov…

…a doporučení budoucím investorům bioplynových stanic

Termín konání: 22. 2. 2007

Místo konání: Restaurace „Sýpka“ v Jevišovicích (areál Agrodružstva Jevišovice)

Program semináře:

       9:00   Zahájení, úvod (ing. B. Rada, jednatel spol. ZEVO, spol. s r.o.)

9:00-9:30  Zemědělství hledá finanční zdroje i mimo klasickou zemědělskou výrobu
                 (ing. J. Veleba, prezident AK ČR)

9:30-10:00  Představení technického řešení Bioplynové stanice Velký Karlov
                  (ing. L. Horník, vedoucí provozu Bioplynové stanice Velký Karlov)

10:00-10:30  Ekonomika provozu Bioplynové stanice Velký Karlov
                    (ing. B. Rada, jednatel spol. ZEVO, spol. s r.o.)

10:30-11:00  Teoretické předpoklady pro fungování bioplynových stanic
                    (Prof. Ing. M. Dohányos, CSc., Vysoká škola chem.-technologická v Praze)

11:00-11:30  Oběd

11:30-12:30  Diskuse (čas ukončení diskuse – dle zájmu zúčastněných)

cca     12:30  Společný přesun na Bioplynovou stanici Velký Karlov, prohlídka bioplynové    stanice, návštěva areálu krokodýlí farmy Velký Karlov

Ukončení programu dle zájmu zúčastněných.

V rámci diskuse vystoupí někteří dodavatelé technologií bioplynových stanic.

Cena :  500,- Kč vč. DPH 

Vstupné bude uhrazeno na místě před zahájením semináře.

(Cena zahrnuje poplatek za seminář, prohlídku bioplynové stanice, krokodýlí farmy, oběd)

Kontakty: Žádáme zájemce o účast na semináři o registraci na mailové adrese: zevo@agd-jevisovice.cz.
Ing. Luděk Horník, tel.  602 516 676
ZEVO, spol. s r.o., 671 53   Jevišovice 102, tel.  515 266 727, fax. 515 266 712

V případě velkého počtu zájemců bude seminář zopakován a účastníci budou předem včas informování o náhradním termínu.

Zařazeno v Pozvánky