KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozvoj venkova a jeho osy

06/02/07

Zdroj: AK ČR

Na konferenci o 7.rámcovém programu EU s názvem „Priorita zemědělství, potraviny a biotechnologie“ se koncem ledna na Suchdole v budově České zemědělské univerzity hovořilo mimo jiné o osách I-III. strukturálního fondu EAFRD.“

V I.ose se má pozornost zaměřit hlavně na zvýšení konkurenční schopnosti zemědělské výroby a jejích produktů,ve II.ose bude její část programů určena na zlepšování kvality potravin a III.osa bude napomáhat podporování výroby a využití zemědělské produkce na nepotravinářské využití,“ řekl místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Martin Bena,který se konference zúčastnil. „Významné místo má mít sledování kvality  a bezpečnosti potravin např.u GMO,kde plochy pěstování takto upravených plodin jsou ve světě o výměře 100 mil.ha a EU jich vykazuje pouze 170 tis.ha.

V předchozím 6.rámcovém programu,kde bylo 51 tisíc účastníků,se vyčerpalo 19 mld.EUR a realizovalo 6662 projektů a příspěvek EU byl 12 mld.EUR.V ČR to bylo 607 projektů a 744 účastníků s celkovými výdaji 133 mil.EUR a příspěvkem 90 mil.EUR od EU.“V EU zaujímáme 16 místo v této oblasti čerpání prostředků na tyto účely.Máme tedy velké rezervy,“ uvedl Bena.

V 7.rámcovém programu,který je určen pro malé a střední podniky,má dojít ke zjednodušení hlavně u toku financí a administrativy. „Počítá se například se zrušením kolektivní finanční odpovědnosti,vytvořením záručního fondu,omezením certifikovaného vyúčtování,snížením počtu evaluačních kritérií atd.,“ dodal Beňo.

Zajímavá byla informace pro malé a střední podniky v oblasti zapojení do standardních výzkumných projektů.“Zde je mimo jiné i příležitost pro výzkumné podniky nejen z potravinářského průmyslu ale i ze zemědělství a věřím, že dojde  i k daleko větší spolupráci při propagaci kvalitních českých potravin s Agrární komorou, jejíž některá regionální pracoviště, namátkou jmenujme jižní Moravu a východní Čechy již  aktivně takto působí. (Pozn.red: viz  loňské výstavy  regionálních potravin a jejich vyhodnocení),“ uvedl Bena.