KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Právní předpisy z oblasti cen zemědělských pozemků

06/02/07

Zdroj: MZe

Vyhláška č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků – příloha vyhlášky. Vyhláška č. 468/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb.

Vyhláška č. 468/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2005 Sb.

Příloha vyhlášky č. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky