KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obor je třeba prosazovat

20/02/07

Zdroj: AK ČR

Senátor, donedávna předseda zemědělské společnosti a ředitel Okresní agrární komory v Břeclavi, tak lze ve stručnosti představit současné a minulé funkce Jana Hajdy. Kdo se s ním při nějaké zemědělské akci alespoň jednou v životě setkal, poznal, že tento obor má v krvi.

Hájí ho se znalostí, protože v něm vyrostl, a postupně se z něj stal i řídicí pracovník. Takový senátor může být pro zemědělce výhrou, zvláště když mu jde o věc, kterou se nebojí prosazovat.

Může politik – senátor zúročit své dosavadní provozní zkušenosti v politice?
Mám především dostatek vědomostí o tom, v jaké situaci se zemědělství nachází. Velmi dobře vím, jaké jsou jeho nejpalčivější problémy. Jsem rozhodnutý v Senátu ČR i spolu s poslanci lobbovat při tvorbě zákonů tak,aby se podmínky pro zemědělce a celkově pro lidi z venkova zlepšily.

Dost zmatků způsobí zavření tří cukrovarů. Stovky lidí na venkově přijdou o místa a navíc se v tradičních řepařských oblastech přestane pěstovat cukrovka. Můžete v tomto konkrétním případě něco udělat pro zmírnění dopadu rozhodnutí společnosti Eastern Sugar?
Řešili jsme stížnost zemědělců. Tento krok je pro budoucnost našeho řepařství špatný, snažíme se alespoň o dosažení plných kompenzací pro pěstitele. Stejně tak jsme lobbovali za to, aby se neodsunul plán rozvoje venkova a nezačaly se vyplácet k tomu vyčleněné prostředky až v příštím roce.

Ve sdělovacích prostředcích o zemědělství jen zřídka probleskují nějaké zprávy, zatímco umístění amerických radarů se řeší v novinách a ve zpravodajství televize i rozhlasu denně. Zemědělství tak hraje roli nevýznamného oboru.
To je ale velmi špatně a chtěl bych tohle mínění alespoň trochu narovnat a změnit. Rád bych dosáhnul toho, aby zemědělství bylo chápáno jinak. Je to obor , který zajišťuje výživu národa a bezpečné potraviny, to je to základní i jen pro naše pouhé bytí. Jsem členem hospodářského a zemědělského výboru, snažím se docílit toho, aby společnost chápala, že bezpečnostní práh potravin a jeho dosažení je neméně významný jako rozmisťování radarů, které nás mají nějakým způsobem ochránit. Nemůžeme být dlouhodobě jenom závislí na dovozech potravin, to nechce žádná země, a neměli bychom to brát jako nějakou alternativu ani my. Vidíme, kam vedou dovozy plynu a nafty, co je to závislost a jaká z toho plynou rizika. Pokud nemáte jídlo, je to horší, než když nemáte teplo, to je přece jednoznačné. To si velmi rychle uvědomili v Americe a z roku na rok dokázala tamní vláda nastavit program na maximální využití kukuřice nejen pro krmné účely, ale především pro biopaliva. Její plochy se velmi a mnohonásobně rozšířily. U nás se k problému biopaliv stavíme velmi laxně, jako by se nás to netýkalo.

Může problémy, o kterých hovoříte, senát změnit?
Můžeme ovlivnit názory parlamentu, ministrů. Je k tomu třeba znalostí a snahy tyto záležitosti narovnat a uvést do života. A právě v tom může senát sehrát velkou roli. Právě k projednání do senátu jde řada opatření Evropské unie, senát o nich rozhoduje, proto říkám, že chci být i u projednávání jednotlivých zákonů jako zpravodaj. Znám provoz a mohu být prospěšný . Velmi mi záleží na tom, aby zákony byly přínosem pro zemědělce a venkov.

Jste z Břeclavska. Znáte tedy problémy z produkčních oblastí, co ale podhorská místa? Budete stejně nestranný k LFA?
Myslím si, že dokážu být objektivní. Specializace naší firmy