KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

O podpory na ekologické zemědělství a péči o krajinu bude možné žádat už na jaře

06/02/07

Zdroj: MZe

Podpory z Programu rozvoje venkova na období 2007 až 2013 určené na ekologické zemědělství, údržbu travních porostů a další tituly z tzv. agroenvironmentálních opatření budou spuštěny již na jaře tohoto roku. Rozhodl o tom ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Česká republika nyní bude čekat na souhlas Evropské komise s Programem rozvoje venkova ve znění, které schválila vláda v srpnu minulého roku. V programovém dokumentu tedy nebudou dvě nová opatření, a to Péče o environmentálně hodnotné plochy a Neproduktivní investice – změna struktury krajiny, doplněné do původního znění programu.
„Kdybychom trvali na těchto dvou změnách, vystavili bychom se riziku, že při schvalování celého Programu rozvoje venkova Evropskou komisí dojde ke zdržení. Proto jsem se rozhodl, že je v tuto chvíli do programu nezařadíme,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

„Neznamená to však, že jsme dvě navrhovaná nová opatření zavrhli. Dopracujeme je tak, aby byly v souladu s požadavky evropské legislativy, aby výše sazby byla stanovena podle jasné metodiky a byla také zajištěna kontrola a administrativní zpracování nových opatření. Poté bude možné je do programu dodatečně přidat,“ vysvětlil Petr Gandalovič.

K novým pětiletým závazkům na tzv. agroenvironmentální opatření se budou moci zájemci přihlašovat do letošního 15. května. V tomto termínu bude také možné žádat o změnu existujících agroenvironmentálních závazků, které se tzv. překlopí z dosavadního Horizontálního plánu rozvoje venkova na nový Program rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. Pro zemědělce, kteří požádají o toto přeřazení nebo se nově přihlásí,  budou platit sazby v eurech uvedené v Programu rozvoje venkova, schváleného vloni v srpnu vládou.

Agroenvironmentální opatření zahrnují následující tři podopatření: postupy šetrné k životnímu prostředí (ekologické zemědělství a integrovaná produkce), ošetřování travních porostů a péče o krajinu (zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin a biopásy).

Zařazeno v Aktuality