KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nezaplacené úroky z půjčky  

28/02/07

Zdroj: Česká daňová správa

Jsou daňově uznatelnými výdaji nezaplacené úroky z půjček v případě, kdy věřitelem je statutární orgán společnosti?

Daňovou kontrolou správce daně zjistil, že daňovému subjektu byla v roce 2000 poskytnuta statutárním orgánem společnosti půjčka ve výši několika milionů korun Kč a v roce 2004 půjčka ve výši stovek tisíc korun. V roce 2004 daňový subjekt zaúčtoval úroky z výše uvedených půjček na účet 562 – Úroky. V obou případech byla věřitelem fyzická osoba, která nevede účetnictví. Vypočtené a zaúčtované úroky nebyly v roce 2004 věřiteli vyplaceny.

Podle § 24 odst. 2 písm. zi) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění jsou daňově uznatelným nákladem úroky z půjček v případě, kdy věřitelem je poplatník uvedený v § 2 ZDP (tj. fyzická osoba), který nevede účetnictví, jen pokud úroky dlužník věřiteli skutečně zaplatil.

Daňový subjekt tím, že nezvýšil základ daně o zaúčtované, ale nevyplacené úroky z půjček, postupoval v rozporu s ustanovením § 23 odst. 3 a také v rozporu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky