KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení o materiálech v kontaktu s potravinami

20/02/07

Zdroj: ÚZPI

Nové nařízení ES 2023/2006 publikované v prosinci (L 384 29. 12. 2006) vyžaduje, aby byly používány takové postupy, v důsledku kterých inkousty použité k potisku na vnější straně obalového materiálu neproniknou až k potravině a také musí být zajištěno, že potištěný povrch žádným způsobem nepřijde při manipulaci do kontaktu s potravinou.

Obecně je toto v souladu s nařízením 1935/2004/ES (čl. 3), ale podle nového nařízení musí být vedena podrobná dokumentace o zacházení s materiály. V novém nařízení nejsou však nejsou stanoveny limity pro látky jako ITX, které znamenají v současné době problém. Na rozdíl od legislativy EU jsou v některých zemích limity pro takové látky stanoveny – např. v Rakousku nesmí množství ITX ve výrobku překročit 50 µg/kg. Nařízení 2023/2006 vstupuje v platnost 1. 8. 2007.