KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr nikomu nepodlehl

20/02/07

Zdroj: AK ČR

Počátkem minulého týdne na serveru: aktuálně.centrum.cz zveřejnili autoru Petru Havlovi článek s titulkem Gandalovič podlehl, budou chybět miliardy. V něm zmíněný autor dramaticky popisuje, jak ministr Petr Gandalovič podlehl zemědělské lobby Agrární komory ČR a v důsledku toho prý budou scházet ministerstvu zemědělství miliardy korun a tak dále.

Měl na mysli odblokování osy č. II. v Programu rozvoje venkova (dále PRV) a tím i navrácení režimu jeho startu v tomto roce. Protože jde o umně sestavené dezinformace typu: „předhodíme strašáka chybějících miliard, k tomu pohrozíme nezaměstnaností na venkově a něco jedovaté sliny plivneme na původce všeho zla, na agrární komoru“. Nakonec vše zabalíme do politického hávu a připomeneme, že nový šéf resortu se dokonce přiklonil k návrhu z dílny sociálně demokratické vlády. Senzace je hotová.

Pojďme si proto nalít čistého vína a povšimněme si jednotlivých tvrzení Petra Havla, který sám sebe pasuje na agrárního analytika (aniž tuší, co to obnáší) s utajenou kvalifikací. Petr Havel píše, že Evropské komisi český návrh Programu rozvoje venkova nevoní. Programu, který odevzdal tehdejší ministr Jan Mládek v srpnu minulého roku jako první. Dokumentu, který byl podroben neuvěřitelně široké diskusi po celé ČR a který vzniknul právě na základě více než velké předchozí diskuse. Komise ale k tomuto programu neměla žádné výhrady, to je výmysl autora rádoby novinářského šlehu. Pokud ovšem nemá Tomáš Doucha, na kterého se autor článku odvolává, nějaké tajné zmocnění z oné komise. Jestliže je to jinak, žádám o zveřejnění faktů.

Dále Petr Havel tvrdí, že „mnohem důležitější ale je, že na Gandalovičem preferovanou variantu nebude dostatek peněz“. Jak to, kde na to Petr Havel přišel? Bývalá ministryně Milena Vicenová chtěla Program rozvoje venkova zastavit. Ne však proto, aby ubrala některé programy, ale proto, že bez projednání s kýmkoliv, natož ve vládě, nechala do programu implantovat dva nové programy ke krajinotvorbě. Jinými slovy potřeba peněz by byla naopak větší. S podivem zůstává, že ani Petru Havlovi nevadilo toto „tajné“ rozšíření programu.

Zvlášť silné mně připadá tvrzení, že rozhodnutím ministra zemědělství Petra Gandaloviče „jsou naprosto rozčarováni soukromí zemědělci“. Prosil bych specifikovat, kteří. Proti snaze bývalé ministryně Vicenové zablokovat Program rozvoje venkova se totiž postavili skoro všichni. Prosil bych sdělit, na kolika hektarech tito rozčarovaní zemědělci z 3,5 milionu registrovaných hospodaří a hlavně, čím jsou rozčarovaní konkrétně.
Závěrem mám ještě jednu otázku. Program rozvoje venkova byl sestaven ministerstvem zemědělství na základě propočtů a údajů VÚZE. Klíčové předvstupní informace tento ústav tvořil v době, kdy byl Tomáš Doucha jeho ředitelem. Tyto podklady se týkaly i Horizontálního plánu rozvoje venkova, na který v ose II. navazuje Program rozvoje venkova. Odborně lze tedy říci, že kritizované programy odbytových družstev nebo ekologických opatření jsou pouze nastavováním tehdy stanovených priorit.
Jaké hry se tedy nyní hrají, co Tomáš Doucha sleduje, ve prospěch koho pracuje? Ve prospěch českého zemědělství? To už delší dobu rozhodně ne. Ministr Petr Gandalovič tedy nikomu nepodlehl, nemá k tomu při své pozici jediný důvod. Smůla pro některé je, že se řídí fakty a svým rozumem, a není loutka, jak tomu bylo u jeho předchůdkyně.

                                                                    Jan Veleba
                                                                    prezident AK ČR