KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům Agrární komory ČR č. 6

06/02/07

Zdroj: AK ČR

V Praze 2. února 2007

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zasíláme informaci o jednání prezidenta AK ČR s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, které se uskutečnilo 1. února 2007.

Projednávané otázky:

1) Odblokování Programu rozvoje venkova, osa č. 2, agroenvi opatření – p. ministr rozhodl s konečnou platností o odblokování, vyjmutí dvou programů, které předchozí vedení bez projednání do programu zařadilo. Předpoklad podávání žádostí od 15.5.2007, během roku se vyjmuté programy dopracují a připraví na opětovné zařazení

2) Cukerní kvóty – pan ministr prověří možnost převedení cukrovarů, které ukončí činnost (alespoň některých) na výrobu bioetanolu. Dále informoval o možné druhé vlně krácení kvót produkce cukru za strany EK a možnostech obrany ČR

3) Zástupce AK ve sboru poradců ministra – byl dohodnut postup k nominaci zástupce AK ČR v tomto sboru

4) Novela Zákona č. 301/1992 Sb. O Hospodářské a Agrární komoře – p. ministr byl informován o připravované novele, která se započala bez účasti AK ČR a přislíbil pomoc při nápravě tohoto bezprecedentního stavu

5) Pan ministr byl seznámen s obtížnou situací producentů monogastrických zvířat

6) Byly probrány možnosti propagace našich potravin

7) Konference Severní Amerika – Evropa 15. – 17.10.2007 v Praze – p. ministr projevil o tento vrcholní agrární summit zájem  a přislíbil pomoc

8) Spolupráce s Polskem při prosazování společných zájmů vůči EU, srovnání národní agrární politiky – bylo dohodnuto, že se uskuteční pracovní návštěva představitelů polského ministerstva zemědělství a polské agrární komory, na úrovni ministra zemědělství ČR nebo 1. náměstka ministra a prezidenta AK ČR

9) Ples Agrární komory ČR 9.2.2007 na Žofíně – pan ministr potvrdil účast

10) Bylo dohodnuto, že jednání ministra zemědělství a prezidenta AK budou pokračovat dle potřeby